Seminar: Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki

0
1298
Predloženim zakonom modernizuje se sistem javnih nabavki u BiH

Nakon jednodnevnog seminara o temi javnih nabavki koji je ZAMM media CONSULTING organizirala krajem januara u Sarajevu, nova prilika za riješavanje nerješivih pitanja bit će od 21. do 23. februara 2019. godine. Trodnevni seminar pod nazivom ‘Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija III’ bit će održan u hotelu Neptun u Dubrovniku.
Uvodno predavanje ‘Korupcija i koluzija u nabavkama’ održat će Đenan Salčin, v.d. direktora Agencije za javne nabavke BiH. Salčin će govoriti o dosadašnjim propustima pa čak i banalnim situacijama koje bacaju sjenu na regularnost određenih postupaka u javnim nabavkama. Uočeni problemi trebali bi biti riješeni usvajanjem Nacrta ZIDZJN BiH, odnosno pokretanjem inspektorata i drugim mjerama koje će doprinijeti suzbijanju korupcije.
Nadalje, o temi ‘Praktična primjena ZJN’ učesnicima seminara govorit će Admir Ćebić, pomoćnik direktora AJN BiH. Kao i na prethodnim seminarima Ćebićeva uža specijalnost su ‘Pitanja i odgovori – razgovori s predavačem’.
Ilija Ignjatić, certificirani trener AJN i ToT projekta EK, govorit će o formiranju i zadacima Komisije za javne nabavke. Također, Ignjatić će govoriti i o aktuelnoj temi ‘Pravna zaštita – ZJN i supsidijarna primjena pravila upravnog postupka’.
Uz ponavljanje materije prezentirane u prethodnim sesijama Dario Kihli, šef grupe za IT AJN BiH, učesnike će upoznati sa najnovijim izmjenama i novitetima u e-Nabavkama. Osvrnut će se na sljedeće teme: Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – sesija I i sesija II (ponavljanje materije); Kreiranje elektronskog postupka; Administracija uslova za učešće; Kreiranje ponuda i dostava ponuda; Povlačenje ponude i izmjena/dopuna ponude; Formiranje komisije za nabavke; Članovi tima na postupku; Automatsko otvaranje ponuda; Otkazivanje automatskog otvaranja ponuda; Izmjena automatskog otvaranja ponuda; Evaluacija ponuda; Unos rezultata evaluacije; Bodovanje i preporuka; Odbijanje preporuke i prihvatanje preporuke komisije; Odluka o izboru/poništenju; Vraćanje na ponovnu evaluaciju; Zahtjev za ispravku računske greške; Kreiranje izvještaja i zapisnika; Nove notifikacije u sistemu.
***
Kotizacija po učesniku seminara iznosi 219,00 KM (na kotizaciju se ne zaračunava PDV). U iznos kotizacije uključeni su radni materijal, vježbe, kafe pauze… Pretplatnici stručnog časopisa ‘Javne nabavke’ ostvaruju popust u iznosu od 20%.
Više informacija putem info-telefon 033 554 731 / FAX: 033 554 756 ili e-mail adrese zamm.media@gmail.com.