Seminar o izvršnom postupku na nepokretnim i pokretnim stvarima 12. juna u Sarajevu

0
809
Privredna štampa organizuje seminar o izvršnom postupku na nepokretnim i pokretnim stvarima

Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje jednodnevni seminar o temi ‘Aktuelna pitanja izvršnog postupka na nepokretnim i pokretnim stvarima’.
Kroz analizu normativnog okvira i uočenih problema u praksi na seminaru će bit ukazano na probleme prodaje nepokretnosti na trećem ročištu u skladu sa najnovijom praksom Vrhovnog suda Federacije BiH i Evropskog suda za ljudska prava, bit će riječi o izvršenju na pokretnim stvarima – problemi prvenstva, o stranim notasrkim ispravama kao notarskom naslovu, o pravnim stavovima Vrhovnog suda FBiH usvojenim u postupku rješavanja spornih pravnih pitanja, o odnosu stečajnog i izvršnog postupka, te o mjenici u izvršnom postupku.
O ovim temama govorit će prof.dr Meliha Povlakić, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Jasminka Kubat, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH.
Cij seminara je učesnicim ponuditi odgovore na pitanja koji opterećuju njihovu svakodnevnu praksu.
Seminar će biti održan 12. juna 2018. u Sarajevu u hotelu Hollywood sa početkom u 10 sati.
Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks:
033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz i amra@privrednastampa.biz