Seminar o primjeni Zakona o radu za javna preduzeća u Sarajevu 27. februara

0
1081
Na seminaru će biti riječi o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Upravo kako i piše u recenziji doc.dr.sc.Halida Ganija o djelu Mensura Hadžimusića i Džane Kadribegović ‘Zakon o radu sa komentarom i praktičnim primjerima akata’ širok je spektar razloga zbog kojih je stalna edukacija potrebna svima koji rješavaju pitanja prava iz radnih odnosa. Od toga se kao najvažniji spektar nameće činjenica aktuelnosti i značaj aktuelnih propisa.
Tokom seminara ‘Primjena Zakona o radu za javna preduzeća s osvrtom na zaključivanje kolektivnog ugovora’, koji će u organizaciji ZAMM media CONSULTING biti održan 27. februara 2019. godine u hotelu Holiday u Sarajevu, učesnici će čuti izuzetno korisne teme, dobiti odgovore na postavljena pitanja te imati priliku da učestvuju u raspravi o aktuelnoj problematici u oblasti radnih odnosa.
Teme seminara:
• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu
• Zasnivanje radnog odnosa u javnim preduzećima putem javnog oglašavanja
• Postupak i način kolektivnog pregovaranja
• Zaključivanje kolektivnog ugovora za javna preduzeća između sindikata i osnivača (čl.138 a) Zakona…)
• Usklađivanje pravilnika o radu sa odredbama Zakona o radu
• Radno-pravni status izabranih dužnosnika nakon isteka mandata
• Pokretanje postupka kod nadležnog suda zbog kršenja odredaba Zakona o radu (zaštita prava radnika)
• Pitanja i odgovori
Predavači:
• Mubera Begić-Žiga, dipl. pravnik
• Mensur Hadžimusić, advokat
Kotizacija za seminar iznosi 169,00 KM + PDV.
U kotizaciju je uključen radni materijal-prezentacije predavača, kafe-pauza i ručak. Za dva i više učesnika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu od 10% . Početak seminara ‘Primjena Zakona o radu za javna preduzeća s osvrtom na zaključivanje kolektivnog ugovora’ je u 09.30 sati.
Više informacija putem info-telefona 033 554 731, e-mail: zamm.media@gmail.com ili web adrese zamm.ba.