Seminari: Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki 31. januara u Sarajevu

0
1257
Na seminaru će biti riječi o nadogradinji i planu izmjena u sistemu e-Nabavke

Za praktičare javnih nabavki jedno od najvećih i najaktuelnijih pitanja trenutno su prostupci i koraci koji se provode elektronskim putem. Također, uvijek aktuelno pitanje je i sudske zaštite, ali i planiranja nabavki, rad komisije za javne nabavke….
O svemu tome bit će govora na jednodnevnom seminaru pod nazivom ‘Elektronske ponude u postupcima javnih nabavki – Sesija II’, koji će u organizaciji ZAMM media CONSULTING-a, biti održan 31. januara u hotelu Holiday u Sarajevu.
Na seminaru će predstavnici ugovornih organa i ponuđača imati priliku, iz prve ruke, saznati sve o nadogradinji i planu izmjena u sistemu e-Nabavke. Seminar će biti posvećen i shvatanju prirode i ciljeva sudske zaštite u postupcima javnih nabavki, zatim prevazilaženju i eliminisanju dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu, upoznavanju sa praktičnim primjerima učinka sudske zaštite u postupcima javnih nabavki kao i primjeni stečenih znanja u svakodnevnom radu. Također, bit će govora o planu javnih nabavki kao i najčešćim pitanjima i dilemama kada je u pitanju rad komisije za javne nabavke.
Predavači Dario Kihli, šef IT grupe Agencije za javne nabavke BiH, Milica Pranjić, dipl.pravnik, pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiH i Ilija Ignjatić, HET Trebinje i certificirani trener AJN i ToT projekta EK zajedno s učesnicima seminara proći će kroz četiri tematske cjeline u kojima će dati odgovore na brojna (nespecifična) pitanja od onih koja se odnose na kreiranje elektronskog postupka, povlačenja i ispravki elektronskih ponuda, preko dilema u vezi plana javnih nabavki, do vanrednih pravnih lijekova u upravnom sporu, odnosno zahtjeva za preispitivanje sudske odluke.
Kotizacija po učesniku seminara iznosi 179 KM + PDV. Pravo na umanjenu kotizaciju u iznosu od 10% imaju zainteresirani subjekti koji na seminar prijavljuju tri ili više učesnika. Pretplatnici časopisa ‘Javne nabavke’ ostvaruju pravo na popust u iznosu od 20%.
U kotizaciju su uračunati radni materijal, certifikat, kafe-pauze. Početak seminara je u 9.30 h, registracija učesnika od 9.00 sati.
Organizator ovog događaja je i izdavač stručnog časopisa ‘Javne nabavke’, koji je trenutno moguće nabaviti po akcijskoj cijeni od 99 KM + PDV. Ponuda uključuje četiri broja objavljena u februaru, maju, augustu i novembru 2018. godine. Više informacija možete vidjeti ovdje ili putem info-telefona 033 554 731.