Semir Efendić o ventilacionim koridorima: Pozadina nije rješavanje zagađenosti zraka, nego blokada Sarajeva iznutra

0
648
Općinski načelnik Semir Efendić: Nemam namjeru postupati po uputama ministra

Načelnik sarajevske Općine Novi Grad Semir Efendić je danas na pres-konferenciji ukazao na pokušaje Ministarstva za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo da, suprotno Zakonu o prostornom uređenju KS, prekraja važeće regulacione planove i u njih ucrtava zamišljene ventilacione koridore.
Ukazao je i na instrukcije koje je Ministarstvo prije izvjesnog vremena dostavilo načelnicima svih gradskih općina, koji bi trebali da promijene jedan dio važećih regulacionih planova i da rezultate tzv. studije o ventilacinim koridorima u Kantonu Sarajevo ugrade u već postojeće regulacione planove, i da ih primjene prilikom izrade novih planova. To bi, smatra načelnik Efendić, dovelo do potpune pravne anarhije i nesigurnosti u Kantonu Sarajevo sa nesagledivim posljedicama.
“Kao načelnik Općine Novi Grad nemam namjeru postupiti prema tim instrukcijama zato što nigdje ni u jednom zakonu nije definisano da Ministarstvo ili ministar može davati instrukcije načelnicima za ono što je isključivo njihov posao”, kazao je Efendić.

Ograničava se gradnja duž cijelog Sarajeva

Ključni problem je, kazao je Efendić, što studija ima preporuke koje kažu, da se nakon što su uspostavljeni koridori kroz Sarajevo, jedan dužinom rijeke Miljacke, a drugi glavnom gradskom saobraćajnicom, ograničava gradnja duž cijelog Sarajeva, u koridoru od 800 metara širine kroz Novi Grad, što znači da se 240 hektara prostora potpuno blokira za gradnju.
Kazao je da je resorno Ministrstvo trebalo riješiti pitanje individualnih ložišta koja u zimskim mjesecima koriste nekvalitetan ugalj i zagađuju zrak, kao i druge probleme poput gradske deponije, koju Ministarstvo decenijama ne može da riješi, pitanje procjednih voda iz deponije i nesnosni smrad koji se širi okolnim naseljima. To je posao ministra, smatra da zabrana gradnje neće riješiti problem zagađenja zraka.
“Da se više nikad ništa ne izgradi u Sarajevu, zagađenje zrak ne bi bilo manje. Sarajevo je imalo velike probleme sa zagađenjem 70-tih i 80-tih godina. U tom period niko nije pominjao da na to utiče bilo kakva izgradnja pa je u tom periodu izgrađena zgrada današnjeg Vijeća ministara, Vranicini neboderi i brojne druge zgrade, a paralelno se vodio projekt rješavanja problema zagađenja u gradu Sarajevu”, rekao je Efendić.
Indikativno je, kaže Efendić, da ventilacionog koridora nema uz Prvu transferzalu, prostor na kojem je izgrađena trenutno najveća zgrada u Sarajevu, a to je Avazov toranj, kojeg je upravo projektovao Faruk Kapidžić, ministar prostornog uređenja KS. Uz to, navodi, da je u martu ove godine usvojen još jedan urbanistički projekt za izgradnju još jednog većeg tornja, ali da ni to nije u ventilacionim koridorima.
“To nam govori da pozadina svega ovoga nije rješavanje problema zagađenja zraka u gradu Sarajevu, nego jedna vrsta blokade grada iznutra, uvođenje jednog sofisticiranog načina reketa za sve one koji bi trebali nešto da grade u Sarajevu”, kaže načelnik Efendić.
Kada je u pitanju izgradnja Kongresnog centra Sarajeva, načelnik je kazao da postoji važeći urbanistički projekat, te da je napravljen na osnovu međunarodnog javnog poziva za najbolje arhitektonsko rješenje, kao i da je odabrano projektno rješenje koje može samo doprinijeti kvaliteti življenja u Sarajevu.

Siemens želi graditi bolnicu, investicija 60 miliona KM

Također je kazao da Općini Novi Grad ima zahtjev za izdavanje saglasnosti za izgradnju bolnice u blizini Doma zdravlja Novi Grad, vrijednost investicije je oko 60 miliona maraka.
“Studiju za tu bolnicu i njeno funkcionisanje uradio je Medicinski univerzitet iz Beča, direktni partner bi trebao biti Simens i sada bi mi prema instrukcijama Ministrstva trebali odbiti njihov zahtjev za urbanističku dozovolu i reći da se to ne može graditi iako je tamo važeći regulacioni plan. Mi ćemo kao Općina izdati upravne akte i urbanističku saglasnost i pozivam Vladu i ministra da se ne igraju zaključaka i odluka jer će nas dovesti u jednu veliku pravnu nesigurnost i anarhiju sa nesagledivim posljedicama. Bit ćemo na meti tužbi investitora koji imaju svoje zemljište, važeću plansku dokumentaciju. Izazvat će se jedan pravni haos”, zaključio je načelnik Efendić.