Semir Fejzić v.d. direktora Razvojne banke FBiH, Selman razriješen zbog isteka mandata

0
671
Promjene na čelu Razvojne banke Federacije BiH

Vlada Federacije BiH danas je dala prethodnu saglasnost da Salko Selman zbog isteka mandata bude razriješen dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, zaključno sa 23.10.2018. godine.
Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Marijana Oršolića dužnosti potpredsjednika Uprave ove banke, također zaključno sa 23.10.2018. godine, zbog isteka mandata.
Nadzorni odbor RB FBiH dobio je i prethodne saglasnosti da Semir Fejzić bude imenovan za vršioca dužnosti predsjednika Uprave, a Marijan Oršolić za vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke FBiH, oba počevši počev od 25.10.2018. godine i na period do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Federalna vlada je Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH dala prethodnu saglasnost i za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do dvanaest mjeseci.
Riječ je o Daliboru Milinkoviću (v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj), Mersihi Slipičević (v.d. izvršne direktorice za upravljanje rizicima) i Seniji Bubić (v.d. izvršne direktorice za podršku poslovanju).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here