Isović ostaje na čelu Porezne uprave FBiH, a Kahriman u BH Telecomu

0
373
Šerif Isović i Sedin Kahriman ostaju na dosadašnjim funkcijama

Federalna vlada je danas za direktora Porezne uprave Federacije BiH imenovala Šerifa Isovića, počev od 30.07.2020. godine, na period od četiri godine.
Danas je data prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti imenovani su Denis Zahirović, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Muvedet Šišić, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.
Saglasnost je data i Nadzornom odboru BH Telecom Sarajevo za imenovanje Sedina Kahrimana za generalnog direktora ovog dioničkog društva, na period od četiri godine.
Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru BH­Gasa d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju Rijada Mutapčića za vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa ovog privrednog društva do 25.10.2020. godine, kada ističe mandat člana Uprave ­ direktora BH-Gasa.