Šest aerodroma Ex-Yu među prvih 150 najboljih u Evropi

0
878
22 aerodroma bivše Jugoslavije prihvatili skoro 8,6 miliona putnika u prvom polugodištu 2022.

Šest aerodroma s područja bivše Jugoslavije svrstalo se među 150 najprometnijih u Evropi, od čega je jedan u prvih 100.
Prema podacima Međunarodnog vijeće aerodroma Evrope (ACI), aerodrom Beograd se pozicionirao kao 89. najprometniji u Evropi sa 6.162.159 putnika, 62.062 letova aviona i 17.340 tona prevezenog tereta u prošloj godini.
Zagrebački aerodrom je na 115. mjestu sa 3.435.531 putnika, 45.061 letova aviona i 12.684 tona tereta. Iako je poziciniran bolje od Tirane, Splita i Talina, koji su zauzeli sljedeća tri mjesta, bio je iza aerodroma u Luksemburgu, Tbilisiju i Vroclavu.
Splitski aerodrom je lani pozicioniran na 117. mjesto po prometu u Evropi. Slijede aerodrome u Dubrovniku (129.), Prištini (136.) i Skoplju (137), dok je aerodrom u Ljubljani na 151. mjestu.
Izvan glavnih evropskih gradova, Sarajevo je imalo najmanje putničkog prometa, i pozicionirano je na 169. mjesto.
Londonski Heathrow, pariški Charles Charles de Gaulle, te aerodromi u Amsterdamu, Frankfurtu, Madridu i Barceloni bili najprometniji u Evropi.
Iako je na svih šest aerodroma iz bivše Jugoslavije unutar prvih 150 došlo do povećanja broja putnika u odnosu na prošlu godinu u odnosu na prethodnu, svi su zabilježili pad teretnog prometa, osim Skoplja, koji je porastao za 3,6%. Sveukupno, teretni promet širom Evrope objavio je svoje najgore rezultate od 2012. godine, prenosi specijalizirani portal Ex-Yu Aviation.
Evropa je zabilježila svoj najsporiji rast putničkog prometa u pet godina u 2019. godini, uglavnom zbog jačeg usporavanja na tržištu koje nije van EU, pada domaćeg prometa, kao i bankrota aviokompanija i ograničavanja kapaciteta na tržištu EU.