Šest miliona eura EK iz IPA-e za pomoć BiH u rješavanju migrantske krize

0
796
Granična policija BiH je od 28. juna do 5. jula ove godine evidentirala 723 nezakonita migranta

Evropska komisija je najavila izdvajanje šest miliona eura iz alokacije za državni program IPA 2018 za Bosnu i Hercegovinu za finansiranje pomoći našoj zemlji u pogledu migracija.
Ovo se navodi u Informaciji Direkcije za evropske integracije o odgovoru Evropske komisije na upućenu molbu za razmatranje pomoći EU našoj zemlji u vezi sa migrantskom krizom.
Evropska komisija je predložila fokusiranje podrške na tri oblasti, i to unapređenje identifikacije i registracije migranata te njihov adekvatni smještaj, posebno u područjima u blizini Sarajeva i u Unsko-sanskom kantonu, te nastavak pružanja osnovnih usluga kao što su hrana, zdravstvena zaštita, neprehrambeni proizvodi, sigurnost itd. Treća oblast odnosi se na podršku Graničnoj policiji BiH za unapređenje kapaciteta za graničnu kontrolu i nadzor. Predložena podrška bi se realizirala putem Programa posebnih mjera i po hitnom postupku.
Vijeće ministara danas je usvojilo Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u našoj zemlji i preduzetim aktivnostima i naglasilo neophodnost provođenja svih prioriteta iz Akcionog plana hitnih mjera, uz dosljedno poštivanje zakona BiH o azilu i strancima.
Operativni štab za pitanje migracija BiH će za narednu sjednicu Vijeća ministara pripremiti zaključke i odgovarajuće odluke kako bi buduće aktivnosti bile usmjerene na daljnje jačanje granice prema Srbiji i Crnoj Gori, uz povećanje broja policajaca, daljnje zaprečavanje nelegalnih prijelaza i pojačane akcije nadležnih organa u vezi sa suzbijanjem krijumčarenja migrantima.
Ministar vanjskih poslova BiH razgovarat će s kolegama iz Republike Srbije i Crne Gore o modalitetima jačanja saradnje u oblasti migracija.
Migranti iz parkova i sa ulica u Unsko-sanskom kantonu privremeno bi trebali biti prebačeni u šatorsko naselje u Agrokomercu do rješavanja njihovog trajnog smještaja, uz međunarodnu pomoć u osiguranju hrane i zdravstvene zaštite.
Prema Informaciji o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH u periodu od 1. januara do 5. jula ove godine, Službi za poslove sa strancima prijavljen je 8.081 nezakoniti migrant, a njih 7.424 iskazalo je namjeru za podnošenje azila, dok je 686 osoba podnijelo zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 28. juna do 5. jula ove godine evidentirala 723 nezakonita migranta.