Šestomjesečni euribor sve bliži vrijednosti od jedan posto

0
520
Šestomjesečni euribor je poslije skoro sedam godina u junu prešao 'iz minusa u plus'

Šestomjesečni euribor je poslije skoro sedam godina u junu izašao iz negativnih vrijednosti i prešao ‘iz minusa u plus’, a danas se bliži cifri od jedan posto.
Istovremeno je i tromjesečni euribor sredinom jula prešao u plus. To praktično znači da će građani koji imaju dugoročne zajmove, prije svega stambene kredite sa varijabilnim kamatama, plaćati i veće rate kredita, jer je euribor sastavni dio kamatne stope po kojoj oni otplaćuju svoj dug.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) je kamatna stopa po kojoj grupa evropskih banaka jedna drugoj pozajmljuju novac. S obzirom na to da euribor od početka godine bilježi rast, u istom smjeru idu i kamate.
Naime, vrijednost tromjesečnog euribora bila je početkom 2022. negativna i iznosila je -0,57%. Za razliku od šestomjesečnog euribora, koji je iz minusa prešao u plus u junu, tromjesečni euribor je iz negativnih vrijednosti izašao 14. jula kada je iznosio 0,002%.
Šestomjesečni euribor zabilježio je još veći rast. Njegova vrijednost je u januaru ove godine bila -0,539%. Iz minusa u plus je prešao u junu, a 30. juna iznosio je 0,263%, da bi se danas, krajem avgusta, približio vrijednosti od jedan posto.
Rate kredita formiraju se periodično, pa je tako za klijenta čija ugovorena promjenljiva kamata zavisi od šestomjesečnog euribora (6M) važna vrijednost koju on ima na dan 31. decembra i 30. juna. Rata se usklađuje dva puta godišnje, pa će tako u prvoj polovini godine kamata biti obračunata prema vrijednosti euribora od 31. decembra, a tokom drugih šest mjeseci prema vrijednosti od 30. juna. Sve što se dešava između ovih datuma, a vrijednost euribora se utvrđuje svakodnevno, nema uticaj na mjesečne rate kredita, prenosi Biznis.rs.
Za one čija promjenljiva kamatna stopa obuhvata tromjesečni euribor (3M), značajna su četiri datuma u toku godine, odnosno onda kada se na tromjesečnom nivou usklađuje ova referentna kamata: 31. mart, 30. juni, 30. septembar i 31. decembar.
Konkretno, vrijednost euribora od 30. septembra biće korišćena u obračunu kamate za oktobarsku, novembarsku i decembarsku ratu kredita.