Sindikalna potrošačka korpa u februaru 2.903 KM, prosječna plata je pokriva 40,6%

0
72
Minimalna plata u februaru pokrivala samo 20,5 posto Sindikalne potrošačke korpe

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za februar 2023. godine iznosi 2.902,80 KM.
Ako se ima u vidu da je prosječna plata Federaciji BiH u decembru 2022. (posljednji podatak Federalnog zavoda za statistiku) iznosila 1.180 KM, a da je minimalna plata prema odluci Vlade FBiH 596 KM, pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 40,65% a pokrivenost s minimalnom platom je samo 20,53%.
Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (sa procentom učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi): Prehrana – 43,54%; Stanovanje i komunalne usluge – 13,60%; Higijena i održavanje zdravlja – 8,14%; Obrazovanje i kultura – 10,68%; Odjeća i obuća – 12,40%; Prijevoz – 4,75%; Održavanje domaćinstva – 6,89%.
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.