Sindikalna potrošačka korpa za decembar 2.991 KM, prosječna plata je pokriva samo 38%

0
306
Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, sindikalna potrošačka korpa za decembar 2022. godine iznosila je 2.991,44 KM, što je blagi rast u odnosu na prethodni mjesec kada je iznosila 2.987 KM.
Imajući u vidu da je prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH iznosila 1.139 KM (razlika 1.852,44 KM), a da minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH iznosi 543 KM (razlika 2.448,44 KM), to znači da je pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom 38,08%, a minimalnom platom samo 18,15%.
Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u FBiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.
Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (sa procentom učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi): Prehrana – 44,85%; Stanovanje i komunalne usluge – 13,12%; Odjeća i obuća – 12,03%; Obrazovanje i kultura – 10,36%; Higijena i održavanje zdravlja – 8,34%; Održavanje domaćinstva – 6,69% i Prijevoz – 4,61%.
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.