Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2.987 KM, prosječna plata je pokriva samo 38%

0
400
Pokrivenost novembarske Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 42,64%

Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, sindikalna potrošačka korpa za novembar 2022. godine iznosila je 2.986,85 KM.
Imajući u vidu da je prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za septembar 2022. iznosila 1.140 KM (posljednji podatak Federalnog zavoda za statistiku), a da minimalna plata prema Odluci Vlade FBiH iznosi 543 KM, to znači da je pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom 38,17%, a minimalnom platom samo 18,18%.
Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u FBiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.
Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (sa procentom učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi): Prehrana – 42,97%; Stanovanje i komunalne usluge – 12,96%; Higijena i održavanje zdravlja – 8,31%; Obrazovanje i kultura – 10,38%; Odjeća i obuća – 14,06%; Prijevoz – 4,62% i Održavanje domaćinstva – 6,70%.
U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki.