Sjedište Union banke na novoj lokaciji u Sarajevu

0
1985
Povećanje dobiti je dominantno posljedica rasta kamatonosne aktive Union banke

Sjedište Union banke d.d. Sarajevo od 2018. godine je na novoj lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 19, u sarajevskom naselju Skenderija.
Nova zgrada sjedišta Banke u potpunosti je adaptirana i prilagođena potrebama savremenog bankarstva. Kao jedina komercijalna banka sa većinskim državnim vlasništvom u FBiH, Union banka je u prethodnim godinama zabilježila značajan rast i najveća je banka u većinskom domaćem vlasništvu.
“Preseljenje u novu poslovnu zgradu predstavlja još jedan korak u provedbi strategije Union banke i ispunjavanju ambicioznih planova jedne od najbrže rastućih banaka na bh. tržištu. Novi prostori su u potpunosti prilagođeni za rad i poslovanje banke, nabavljena je najsavremenija oprema koja će omogućiti pružanje kvalitetnih bankarskih usluga postojećim, ali i svim novim klijentima Union banke”, izjavio je Vedran Hadžiahmetović, predsjednik Uprave Union banke.

Sjedište Union banke Sarajevo je na novoj lokaciji u ulici Hamdije Kreševljakovića 19

U skladu sa misijom i korporativnim vrijednostima Union banke, koje su između ostalog usmjerene i na društveno odgovorno poslovanje i pomoć zajednici u kojoj radi, umjesto svečanosti povodom otvorenja nove zgrade, Uprava Union banke donijela je odluku da sredstva preusmjeri za pomoć ustanovama koje u Federaciji BiH brinu o starijim i nemoćnim osobama. Namještajem i krevetima opremljen je dio smještajnih kapaciteta Gerontološkog centra u Sarajevu, Doma za stara lica u Zenici i dvije lokacije Centra za stara i iznemogla lica/osobe u Mostaru, čime su poboljšani uvjeti za boravak u ovim ustanovama.
Union banka je na novoj lokaciji, za sve postojeće i nove klijente, pripremila mnogobrojne proizvode i usluge uz odobravanje i realiziranje potrošačkih gotovinskih kredita u periodu od 01.03. do 01.05.2018. godine bez naknade.