Škoda Car Advisor – portal za ocjenu auto kuća na tržištu BiH

0
511
Portal CarAdvisor nudi kupcima mogućnost da javno ocjene posjetu ovlaštenih Škoda autokuća

CarAdvisor (www.caradvisor.ba) je online portal za ocjenjivanje usluga ovlaštenih autokuća marki Volkswagen na tržištu Bosne i Hercegovine.
Importer za marke Volkswagen koncerna, Porsche BH, je početkom 2021. godine započeo pilot projekat sa ocjenjivanjem prodajnih usluga ovlaštenih Škoda autokuća, a od januara ove godine Škoda kupci imaju mogućnost ocijeniti i kvalitet servisiranja njihovih Škoda vozila.
CarAdvisor kupcima Škoda proizvoda i usluga daje jasno vidljive dodatne vrijednosti koje se ogledaju u izvoru relevantnih informacija koje su dostupne na CarAdvisor portalu u samo nekoliko klikova. Dodatna vrijednost je svakako i pomoć pri donošenju odluke o kupovini i servisiranju vozila na način da kupci putem portala CarAdvisor dobijaju sveobuhvatne informacije o mišljenjima i stavovima drugih kupaca/posjetilaca ovlaštenih prodajno servisnih centara.
“Možemo reći da je CarAdvisor još jedan dobar vid komunikacije naših kupaca sa ovlaštenim Škoda prodajno servisnim centrima na tržištu BiH“, ističe Dževad Kurtanović, rukovodilac Postprodaje u kompaniji Porsche BiH.
“Online portal CarAdvisor nudi kupcima mogućnost da javno ocjene posjetu ovlaštenih Škoda autokuća na način da svoju ocjenu baziraju na vlastitom iskustvu i vlastitoj procjeni kvaliteta pružene usluge od strane autokuće. Za marku Škoda objedinili smo ocjenu kvaliteta usluge i u prodajnom i u servisnom procesu. Na osnovu sveukupne ocjene kupci imaju mogućnost da odaberu svog preferiranog Škoda partnera prilikom buduće kupovine ili servisiranja Škoda vozila. CarAdvisor je novi način ispitivanja zadovoljstva kupaca na našem tržištu i ponosni smo što je to započelo sa markom Škoda“, rekla je Maela Ajnadžić, CarAdvisor Projekt Manager u kompaniji Porsche BH.