Skoro polovina Evropljana ne štedi za penziju

0
1173
Najvažniji prioritet ljudi pri štednji za odlazak u penziju je sigurnost uloženog novca

Čak 43 posto Evropljana ne štedi za penziju, pokazalo je najnovije istraživanje Evropske federacije osiguranja i reosiguranja koje je obuhvatilo 10.000 ljudi u 10 evropskih zemalja, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Među onima koji ne štede, 62% u istraživanju je navelo da su zainteresirani za penzionu štednju. Međutim, 42% anketiranih je navelo da ne štede jer to ne mogu sebi priuštiti.
Istraživanje je pokazalo da je najvažniji prioritet ljudi pri štednji za odlazak u penziju sigurnost novca koji su uložili. Oni također žele biti u mogućnosti povećati ili zaustaviti doprinose, ostaviti štednju potomcima i moći lako prenijeti ili pristupiti uštedama.
U pogledu preferencija informacija, 67% anketiranih je navelo da želi primati informacije o penzionim proizvodima digitalno, a ne na papiru.
Ispitanike najviše zanimaju informacije o garancijama, kao i troškovima, rizicima, isplatama i učinku ulaganja. Oni su najmanje zainteresirani za primanje informacija o investicijskim strategijama, prenosivosti i prebacivanju.
Što se tiče načina na koji primaju svoju penziju, kada nisu date monetarne projekcije, 46% ispitanika je reklo da preferira anuitet, 30% preferira fleksibilno povlačenje, a 19% bira paušalne iznose. Međutim, kada su date projekcije, došlo je do jednakog podjele između onih koji su birali anuitete i paušalne iznose.
“S obzirom na to da takav zabrinjavajući udio ljudi trenutno ne štedi dovoljno za penziju, postoji hitna potreba da se razgovara u EU i na državnom nivou kako je to najbolje promijeniti. Istraživanje je pokazalo potrebu za određenim zaštitnim karakteristikama koje tradicionalno nude osiguratelji, poput garancija. Stoga je od presudnog značaja da kreatori politika omoguće osigurateljima da ispune svoju važnu ulogu u rješavanju jaza u penzionoj štednji”, izjavio je Nicolas Jeanmart iz Evropske federacije osiguranja i reosiguranja, komentirajući rezultate ankete.