Skupština BPK Goražde usvojila budžet za 2023. u iznosu od 55,48 miliona KM

Ovogodišnji budžet BPK je za 15 posto veći u odnosu na rebalansirani za 2022. godinu

0
299
Većinom glasova usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023. godinu

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici većinom glasova usvojila je Budžet BPK za 2023. godinu u iznosu od 55.482.115 KM.
Kako je kazao resorni ministar Nedim Muratspahić, ovogodišnji budžet za 15 posto je veći u odnosu na rebalansirani za 2022. godinu.
Budžet je usvojen u predloženom iznosu, a prema riječima Muratspahića, visina prihoda i rashoda ostala je ista u odnosu na nacrt. Određene korekcije desile su se na način da su neki ekonomski kodovi unutar budžeta umanjeni, a drugi uvećani, kako bi bile prihvaćene određene primjedbe iznesene na javnim raspravama održanim u sve tri lokalne zajednice na području kantona, kao i na prijedlog ministara resornih ministarstava.
U odnosu na prijedlog, budžet je korigovan i na sjednici Skupštine prihvatanjem amandmana Vlade BPK Goražde da se u okviru budžeta obezbijede nedostajuća sredstva na ekonomskom kodu Ministarstva za unutrašnje poslove za prijem i obuku kadeta, te 40.000 KM za nabavku neophodne opreme.
Vlada, a ni Skupština BPK Goražde, na sjednici kantonalnog parlamenta nisu prihvatili nijedan amandman opozicije, a Budžet BPK usvojen je sa 15 glasova ‘za’, četiri protiv i dva suzdržana, prenosi Fena. Bez rasprave, većinom glasova usvojen je i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2023. godinu.