Skupština Kantona Sarajevo: Donesen novi Zakon o komunalnim taksama

U nadležnosti općina je da svojim odlukama donesu tarife po plaćanju komunalnih taksi

0
426
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Skupština Kantona Sarajevo danas je donijela novi Zakon o komunalnim taksama, a kao bitan razlog njegovog donošenja, kako je to istakao ministar finansija KS Davor Čičić, jeste presuda Ustavnog suda Federacije BiH kojom je utvrđeno da neke odredbe starog zakona nisu bile u skladu sa Ustavom FBiH.
Presudom je utvrđeno da vrsta djelatnosti ili zanimanje ne može biti relevantan kriterij za propisivanje različite visine komunalnih taksi na istaknutu firmu, oznaku, obilježje, natpis na ostalim poslovnim prostorijama i objektima, što je ugrađeno u novi kantonalni Zakon o komunalnim taksama.
“Takođe, novinu u Zakonu predstavlja obaveza plaćanja komunalnih taksi poslovnih prostora u kojima se priređuju klasične i posebne igre na sreću. Takođe, uvažen je zahtjev poslodavaca da se ova taksa ne plaća na veličinu istaknute firme dimenzija 200×300 mm, dok oznake većih dimenzija ostaju predmet naplate ove takse”, istakao je ministar Čičić.
On je podcrtao važnu novinu u ovom Zakonu kojom je propisana nadležnost općina da svojim odlukama donesu tarife po plaćanju ovih taksi.