Skupština Kantona Sarajevo usvojila izmjene Zakona o koncesijama

0
539
Ministar Delić: Zakon će doprinijeti unapređenju poslovnog ambijenta i zaštite životne sredine

Skupština Kantona Sarajevo je danas jednoglasno donijela Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.
Kako je istakao ministar privrede Adnan Delić, ovo je važan zakon za unapređenje poslovnog ambijenta i uređenje oblasti korištenja prirodnih resursa na području Kantona Sarajevo.
“Zakon o koncesijama je dosta kompleksan i ovim izmjenama i dopunama redefiniše se dosadašnji sistem nadzora nad provođenjem zakona i ugovora o koncesiji, dodatno se uređuje pitanje finansijskog obezbjeđenja ugovora o koncesiji, precizira donošenje propisa kojima će se uvrditi način i kriteriji definisanja javnog dobra, kao i evidentiranje i otvaranje registra imovine koja ima karakter javnog dobra”, naveo je ministar Delić u uvodnim napomenama na današnjoj sjednici Skupštine KS.
Također, s ciljem zaštite javnog dobra koje je predmet koncesije, ovim izmjenama i dopunama Zakona o koncesiji znatno su skraćeni rokovi za poduzimanje aktivnosti u postupcima dodjele koncesije.
Jedna od bitnih izmjena je i ona koja se odnosi na izuzimanje iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora pravnih ili fizičkih lica koja su vlasnici i/ili korisnici mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (tzv. zelena energija) na području Kantona Sarajevo, instalisane snage u zbiru do 23 kW.
“Ovom koncesionom pogodnošću stimuliše se i ulaganje u izgradnju i korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije, čime se postižu i ekonomski efekti i smanjenje broja nezaposlenih”, pojasnio je ministar Delić.
Ovaj zakon donesen je nakon niza neuspješnih pokušaja njegovog donošenja unazad nekoliko godina i pretpostavka je da će doprinijeti unapređenju, ne samo poslovnog ambijenta, nego i zaštiti životne sredine i prirodnih bogatstava.