Skupština Kantona Sarajevo utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o turizmu

0
380
Ministar Delić najavio i donošenje novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo danas su utvrdili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu KS, koji je upućen u 30-dnevnu javnu raspravu.
Kako je ranije istaknuto, nove izmjene podrazumijevaju olakšanje poslovanja djelatnicima turističkog sektora, racionalizaciju administrativnih troškova Turističke zajednice KS, te kaznene odredbe koje se odnose na fizička lica, odnosno novčano kažnjavanje za prekršaj zabrane oglašavanja i reklamiranja turističkim djelatnicima koji ne ispunjavaju uslove propisane zakonom.
“Moram istaknuti da nisam najzadovoljniji ovim nacrtom, u dijelu koji se odnosi na reduciranje organa Turističke zajednice, ali nisam htio da utječem na rad Komisije, kao što nisam utjecao ni do sada. Vjerujem da ćemo u formi prijedloga ovog važnog akta imati kvalitetne izmjene i dopune Zakona”, kazao je ministar privrede KS Adnan Delić tokom izlaganja na današnjoj sjednici Skupštine.
Najavio je i da će odmah po imenovanju direktora Direkcije za turizam krenuti u donošenje novog zakona o turizmu, turističkoj zajednici i ugostiteljskoj djelatnosti kojeg trenutno i nema na području KS, kako bi se nastavilo daljnje unapređenje ove oblasti na području Kantona, te podsjetio na ostale izmjene u ovom nacrtu.
“U Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu unijeli smo i izmjene koje će olakšati organizaciju turističkih sadržaja turističkim agencijama, jer smo izmjenama predvidjeli da podnosioci zahtjeva za izdavanje licence za organiziranje turističkog putovanja uz zahtjev nisu više obavezni da opće uslove putovanja ovjere kod strukovnog udruženja turističkih agencija u Bosni i Hercegovini (UTA BIH), niti da prilažu dokaz o članstvu u udruženju UTA BIH, jer u osnovi članstvo u bilo kojem udruženju treba biti dobrovoljno, a ne eliminatorni faktor u realizaciji projekata i poslova”, rekao je ministar Delić.