Skupština KS naložila smanjenje troškova nostrifikacije javnih isprava za upis u srednje škole

0
427
Skupština KS donijela je zaključke koje se odnose na službe javne sigurnosti u Kantonu

Skupština Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici usvojila nekoliko inicijativa i zaključaka.
Na inicijativu zastupnika Zvonka Marića, zaduženi su Vlada i Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS da pristupe izmjeni i dopuni Odluke o uplati sredstava za realizaciju usluga ovog ministarstva koje se odnose na nostrifikaciju/ekvivalenciju javnih isprava učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih škola KS, a koji su završili jedan ili više razreda, odnosno cjelokupno obrazovanje u inostranstvu. Prema usvojenoj inicijativi, naknade za ove usluge bit će umanjene za 50 posto.
Skupština je usvojila i zaključak koji je inicirala zastupnica Segmedina Srna Bajramović, a kojim se obavezuje Općina Ilidža da hitno provede sve aktivnosti na izradi i usvajanju provedbeno-planske dokumentacije, radi izgradnje javne kanalizacione mreže u ulici Hendekuša, u MZ Osijek, kao i da izvijesti Skupštinu o poduzetim aktivnostima do naredne sjednice.
Usvojeno je i nekoliko zaključaka koje je inicirao zastupnik Aljoša Čampara, a koji se odnose na službe javne sigurnosti u Kantonu.
Prepoznajući potrebu za neposrednom i dalekosežnom strukturalnom reformom uređenja službi javne sigurnosti, te uz konstataciju ‘da nezavisnost policije u demokratskim sistemima otvara i produbljuje policijsku profesionalnost i odgovornost’, kako je u inicijativi navedeno između ostalog, Vladi KS naloženo je da uspostavi ekspertnu radnu grupu pod vodstvom komesara policije kako bi razvila novi zakon o Upravi policije KS, kao i ažuriranu verziju Zakona o policijskim službenicima KS, te pozovala predstavnike međunarodne zajednice da pomognu koliko je potrebno. Također je naloženo da se uspostavi eskpertna grupa pod vođstvom ministra unutrašnjih poslova koja će da razvije pravne i administrativne mjere neophodne za institutcionalno repozicioniranje preostalih obaveza, te za ‘gašenje’ pravnog karaktera Ministarstva unutrašnjih poslova KS, kao i da pozove predstavnike međunarodne zajednice da pomognu koliko je potrebno.
Dat je nalog i za uspostavu radne grupe pod vodstvom premijera koja će isplanirati pravi, finansijski i administrativni put za izgradnju novog, modernog i adekvatnog sjedišta za Upravu policije KS, u cilju efikasnijeg pružanja policijskih usluga građanima.
Usvojena je i inicijativa zastupnice Bilsene Šahman da se Udruženje porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ‘Dajte nam šansu’ uvrsti na budžetsku poziciju Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS na poziciji tekućih grantova za podršku rada neprofitnim organizacijama u iznosu od 300.000 KM, kako bi se podržao i održao rad servisnih centara koji su od velikog značaja za 680 korisnika ovog udruženja.
Na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine Mirze Čelika, Skupština KS zatražila je na današnjoj sjednici od Vijeća ministara BiH da hitno, ili što je moguće prije, usvoji Odluku o jedinstvenim minimalnim budžetskim elementima vrijednosti nastavnog časa iz teoretskog i praktičnog dijela osposobljavanja kandidata za vozače, a što je propisana obaveza koja je do sada trebala biti ispoštovana.
Skupština je usvojila inicijativu zastupnice Vildane Bešlije, za izmjenu Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u KS-u, radi adekvatnog inspekcijskog nadzora nad javnim i privatnim parking površinama.
Usvojena je i inicijativa zastupnika Amela Mekića da se održi tematska sjednica Skupštine KS o stanju u sportu, najkasnije za 60 dana.