Skupština KS usvojila dopune ‘Korona zakona’: Produženje mjera pomoći privredi

0
255
U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo zvanično je uspostavljena Direkcija za turizam

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, tzv. ‘Korona zakona’.
Dopunom ovog zakona omogućeno je produženje implementacije mjera Kantona Sarajevo na ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica za djelatnosti kojima je rad znatno otežan, zbog pandemije koronavirusa. Produženje tih mjera odnosi se, između ostalog, na finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plate na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u navedenim djelatnostima, a što nije bilo moguće do donošenja ovih zakonskih izmjena.
“Vlada će nakon stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt kojim će biti definisani kriteriji o postupku finansiranja, a poslije čega će biti raspisan i javni poziv za preduzeća u Kantonu Sarajevo”, naveo je ministar finansija KS Jasmin Halebić, ističući da je izmjena Zakona pokrenuta na inicijativu Ministarstva privrede KS.
Po njegovim riječima, Vlada KS je prethodno obavila razgovore sa predstavnicima Udruženja poslodavaca KS, kao i sa Ekonomsko-socijalnim vijećem KS, te je zaključeno da se ova kratkoročna mjera pomoći privrednicima treba ponoviti. Naglasio je da su sredstva za te namjene osigurana iz transfera Međunarodnog monetarnog fonda, koji je ranije dodijeljen Kantonu Sarajevo.
“Izmjene Zakona se odnose i na Kreditno-garantni fond, kao srednjoročnu mjeru podrške privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo. Kroz ovaj fond će biti odobrena povoljna finansijska sredstva za privredne subjekte u svrhu njihovog bržeg i efektivnijeg prilagođavanja promijenjenim okolnostima u kojima posluju”, dodao je ministar Halebić.
Kazao je da će Vlada donijeti Program kreditiranja privrednog sektora.