Skupština KS usvojila izmjene Budžeta KS od iznosu od 1,14 milijardi KM

0
164
Novi Zakon ubrzat će procese izdavanja vodnih akata, ali i kontrolu kvaliteta vode iz vodovoda

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas izmjene i dopune Budžeta KS za 2021. godinu u iznosu od 1.143.627.972 KM. Pomenuti iznos je za 169.427.472 KM veći od Budžeta za ovu godinu.
Ministar finansija KS Davor Čičić kazao je da se glavni iznosi ovog povećanja odnose na razgraničene prihode iz prethodnih godina koji iznose 114.398.426 KM.
U ukupnom novom iznosu budžeta, učestvuju unosi i vlastitih prihoda, donacija i transfera u iznosu od 7.459.275 KM
“U skladu sa procjenom Federalnog ministarstva finansija, naši prihodi od poreza na dobit se povećavaju za 16.166.687 KM, kao i prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 6.717.486 KM. Za 29.175.048 KM su povećani prihodi od indirektnih poreza, a od sredstava MMF Kantonu Sarajevo je pripalo 6.178.423 KM. Ovo čini okosnicu ovog uvećanja Budžeta”, pojasnio je ministar Čičić.
Dodaje da su na nekim budžetskim pozicijama napravljena i umanjenja, kao što su pozicija EU fondova, jer su to sredstva koja nikada nisu uplaćena u Budžet, a iznosila su 3,5 miliona KM, kao i pozicija kreditnih sredstava zaduženja KS koja je umanjena za 30.525.824 KM.
“Važno je istaći strukturu razgraničenih prihoda iz prošle godine, koja iznose preko 114 miliona KM i najveća su stavka uvećanja budžeta. Nju čine namjenski prihodi od 50.520.640 KM, zatim vlastiti prihodi Univerziteta u Sarajevo od 17.255.043 KM, transferi sa drugih nivoa vlasti u iznosu od 14.311.903 KM, donacije u iznosu od 641.664 KM, kao i primici od kredita”, kazao je Čičić.
U okviru rashodovne strane, gledajući po razdjelima ministarstava, povećana su sredstva Ministarstvu pravde i uprave KS od 3.870.000 KM za plaćanje advokata po službenoj dužnosti, a Ministarstvu za boračka pitanja za 2.528.000 KM za jednokratne pomoći boračkoj populaciji.
Povećana su sredstva i Ministarstvu saobraćaja KS za pokriće akumuliranog gubitka preduzeća Gras za 15 miliona KM, uz dodatnih devet miliona za pokriće gubitka u ovom preduzeću po osnovu Sporazuma sa Poreskom upravom FBiH. Povećana je i subvencija za javni prijevoz za 1,4 miliona KM.