Skupština KS usvojila Nacrt budžeta za 2023. u iznosu od 1,19 milijardi KM

0
311
Nacrt budžeta KS za 2023. otvorio je brojne diskusije i prijedloge za njegovo unapređenje

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je danas Nacrt budžeta KS za 2023. godinu u iznosu od 1.193.051,352 KM, te ga uputila u javnu raspravu u trajanju od 20 dana.
Kantonalni ministar finansija Davor Čičić je na sjednici Skupštine iznio osnovne korake i faze izrade ovog budžeta, kao i okolnosti koje su definisale njegovu visinu i namjenu.
On je naglasio da je izrada ovog budžeta podrazumijevala značajan pad prihoda po osnovu indirektnih poreza, što je posljedica donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH kojim je jedino Kantonu Sarajevo umanjen pripadajući udio u raspodjeli prihoda po osnovu smanjena pondera sa 1,9658 na 1,5 i koji će se svake sljedeće godine umanjivati za 0,1 sve dok ne dostigne koeficijent 1,3.
Kako je dodao ministar Čičić, prihodovna strana Budžeta je planirana na osnovu zadnjih zvaničnih revidiranih javnih prihoda za 2022. godinu i projekcije tih prihoda za periodu 2023 – 2025. godina od strane Federalnog ministarstva finansija koji uključuju značajan rast poreza na dobit, poreza na dohodak, te drastično smanjenje indirektnih poreza koji pripadaju KS u odnosu na prethodnu godinu.
Prema njegovim riječima, u Budžetu se vidi da su prihodi od poreza na dobit porasli za 45 miliona KM, prihodi od poreza na dohodak su porasli za oko 27, 9 miliona KM, dok su indirektni porezi u odnosu na prethodni periodu umanjeni za 110,9 miliona KM.
Budžetski prihodi čine 81,67 posto ukupnog učešća u prihodima, ostali prihodi su namjenski prihodi, vlastiti prihodi, donacije, transferi, primici. Kanton Sarajevo je planirao i kreditno zaduženje za ovu godinu u iznosu od 119,6 miliona KM, što predstavlja ukupno 10 posto ukupne prihodovne strane Budžeta KS.
U rashodovnom dijelu, plaće i naknade zaposlenih u cjelokupnom javnom sektoru čine 612.513.241 KM. Povećanje broja zaposlenih se u najvećoj mjeri odnosi na 506 zaposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kroz usklađivanje sa stvarnim stanjem u ovom sektoru. U Budžet je ugrađeno i planirano povećanja plaća uposlenim u javnom sektoru od pet posto.
Tekući transfere, prema utvrđenim zakonskim obavezama i raspoloživim sredstvima, iznose 243.876.604 KM i u ukupnom Budžetu učestvuju s nešto više od 20 posto.
Nacrt budžeta KS za 2023. godinu otvorio je brojne diskusije, zastupnici su iznosili mišljenja, ideje, sugestije i prijedloge za njegovo unapređenje u raznim oblastima.
Pred institucijama, ustanovama, lokalnim zajednicama i građanima je 20 dana javne rasprave u kojima mogu iznijeti svoje ideje, prijedloge i vizije u kreiranju konačnog izgleda Budžeta KS za tekuću 2023. godinu.