Slobodna zona Vogošća izvezla svu proizvedenu robu

0
1775
Indeks odjeljka Prevoz je niži čak za 3,4 posto

Vlada FBiH danas je usvojila informaciju o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH za 2016. godinu, u kojoj je navedeno da je najbolje rezultate sa aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe u zoni, ostvarila slobodna zona ‘Vogošća’ d.o.o Vogošća. Ova zona je izvezla svu proizvedenu robu.
Slobodna zona ‘Holc’ d.o.o. Puračić – Lukavac je druga po rezultatima jer je izvezla 98,17 posto od ukupno proizvedene robe. Na trećem mjestu je, sa izvezenih 96,28 posto od ukupno proizvedene robe, slobodna zona ‘Visoko’ d.o.o Visoko, a na četvrtom slobodna zona ‘Hercegovina’ d.o.o Mostar koja je ostvarila 66,17 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu.
U sve četiri slobodne zone je registrirano ukupno 105 korisnika sa oko 2.240 zaposlenih. Najviše korisnika je u ‘Hercegovini’ – 56 sa oko 700 zaposlenih, u ‘Vogošči’ 30 korisnika zapošljava 500 ljudi, u ‘Visokom’ je 850 zaposlenih kod 18 korisnika, a u ‘Holcu’ je jedan korisnik sa 190 zaposlenih.