Slovenija: Univerzalna logistika neće moći zapošljavati radnike iz BiH u naredne dvije godine

Agencija za rad i zapošljavanje BiH već intervenirala u cilju zaštite prava bh. radnika u Sloveniji

0
3852
Bandić: Bh. radnici prije odlaska na rad u Sloveniju trebaju se informisati o poslodavcu (Foto: Arhiv)

Povodom potvrđenih informacija da su pojedine slovenačke firme kršile prava radnika iz Bosne i Hercegovine, te odredbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju bh. radnika, Agencija za rad i zapošljavanje BiH navodi da su zbog kršenja prava radnika već intervenirali u jednom slučaju i onemogućili firmi Univerzalna logistika d.o.o. da putem Sporazuma zapošljava radnike iz BiH u naredne dvije godine.
“Zahvaljujući saradnji sa sindikatima iz Slovenije mi dobivamo sve relevantne informacije o uslovima rada naših građana u Sloveniji, te redovno razmjenjujemo informacije sa Zavodom za zapošljavanje Slovenije. Također, zahvaljujući ovoj saradnji dobili smo i informacije u kojim se djelatnostima najčešće ugrožavaju prava radnika. Bitno je napomenuti da sve što radimo radimo u saradnji sa slovenačkim institucijama, prvenstveno Zavodom za zapošljavanje Republike Slovenije“, navode iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Agencija za rad i zapošljavanje BiH, u saradnji sa navedenim institucijama, trenutno kreira informaciju koja će obuhvatiti sve firme koje krše prava radnika iz Bosne i Hercegovine i načine kršenja prava radnika, te će se navedena informacija dostaviti Komisiji za praćenje provođenja Sporazuma o zapošljavanju, a firmama će biti onemogućeno da zapošljavaju nove radnike iz BiH. Ta informacija će se najkasnije do kraja sedmice uputiti nadležnoj Komisiji, te će se nakon toga i Inspektorat za rad Republike Slovenije uključiti u kontrolu uslova rada naših građana.
Radi tačnog informiranja javnosti potrebno je reći da svi radnici koji dođu u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH dobiju informaciju o pravima i uvjetima rada u Sloveniji. Također, svi savjeti na koje radnici u Sloveniji trebaju obratiti pažnju nalaze se na web stranici Agencije
http://www.arz.gov.ba/nezaposleni/Upozorenja%20Slovenija%20bs.pdf