Slovnaft i MOL Grupa preuzimaju Lukoilove benzinske stanice

MOL kupuje kompaniju u okviru koje posluje lanac restorana Marché u Mađarskoj

0
355
Slovnaft, član MOL Grupe, kupuje 16 Lukoil servisnih stanica u Slovačkoj

MOL Group objavila je da preuzima 100 posto kompanije Normbenz Slovakia s.r.o. iz Normeston Group Ciprus Limited od strane kompanije Slovnaft (kupovinom udjela u kompaniji) koje uključuje 16 Lukoil servisnih stanica u Slovačkoj.
MOL je također zaključio ugovor sa Marché International AG za kupovinu kompanije u okviru koje u Mađarskoj posluje devet restorana pod Marché brendom.
Ovi sporazumi su u skladu sa ažuriranom dugoročnom strategijom Grupe ‘Shape Tommorow’ 2030+ koja je posebno usmjerena na razvoj Consumer Services segmenta.
“Kupovina 16 Lukoil servisnih stanica u Slovačkoj otvara nam mogućnost da proširimo svoje prisustvo u zemlji i da predstavimo naš postojeći Fresh Corner koncept u okviru novih Slovnaft stanica. Pripajanje kompanije u okviru koje posluju Marché restorani u Mađarskoj otvara nove perspektive za MOL, zato što svoju gastro ponudu sada možemo podići na jedan novi nivo i svojim maloprodajnim uslugama doprijeti do novih kupaca”, izjavio je Péter Ratatics, izvršni potpredsjednik za Consumer Services MOL Grupe.
Akvizicija 100 posto kompanije Normbenz Slovakia s.r.o. uključuje 16 Lukoil maloprodajnih stanica u Slovačkoj koje se nalaze širom zemlje. Stanice predstavljaju dobru dopunu Slovnaft mreže, koja se trenutno sastoji od 254 servisne stanice. Mreža će i dalje raditi pod brendom Slovnaft. Ova transakcija podliježe odobrenju konkurencije od strane Antimonopolske agencije Slovačke Republike (AMO).
Sedam od ukupno devet restorana kompanije Marché International dio su MOL servisnih stanica više od 10 godina. Svježinom i konceptom ‘pripreme za minut’, restorani i njihovi zaposleni pružaju uslugu vrhunskog kvaliteta na evropskom tržištu. Akvizicija podliježe odobrenju Mađarske agencije za zaštitu konkurencije (GVH).
Fresh Corner Koncept pokrenut je 2015. godine,. Lanac trenutno ima 955 prodajnih mjesta, a koncept je u velikoj mjeri doprinio rekordnom rezultatu Consumer Service segmenta u 2020. godini – povećavajući EBITDA Grupe za 510 miliona dolara.