Služba za zapošljavanje KS: Otvoren biro u Vogošći

0
1610
Osmanbegović: Integrisati nezaposlene osobe na tržište rada

JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, uz podršku Vlade Švicarske, a u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP), danas je zvanično otvorila nove prostorije Biroa za zapošljavanje Vogošća koje se nalaze u ulici 24. juna Nova Vogošća, prenosi agencija Patria.
Služba je za potrebe ovog općinskog biroa, nakon 17 godina čekanja i rada u neuslovnim prostorijama kupila novi poslovni prostor i infrastrukturno ga prilagodila evropskim standardima, koji zahtijevaju šaltersko poslovanje i individualan pristup strankama, odnosno organizovanje i realizaciju individualnog ili grupnog savjetovanja, te organizaciju info seminara.
Ovo je šesti od ukupno devet općinskih biroa (Novo Sarajevo, Centar, Hadžići, Ilidža, Stari Grad) koji primjenjuje evropske standarde u punom kapacitetu čime Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo čini liderom u provođenju Reformske agende EU u Federaciji BiH, kada je u pitanju unaprijeđenje efikasnosti rada u službama za zapošljavanje.
Standardi za mjerenje učinaka, koje je uradio Švicarski sekreterijat za ekonomske poslove (SECO), pokazali su opravdanost reforme. Naime, broj zaposlenih u roku od 6 mjeseci od prijave na evidenciju sa 12%, koliko je iznosila prosječna efikasnost Službe u 2012. godini (u vrijeme kada je započela reforma) porastao je na 29,85%.
Direktor JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Midhat Osmanbegović rekao je da je s današnjim danom na evidenciji Biroa za zapošljavanja 5.100 nezaposlenih, te da vjeruju da će novim metodom rada pomoći nezaposlenim osobama da se brže integriraju na tržište rada i budu konkurentniji. Istakao da je u narednom periodu u planu i adaptacija Biro za zapošljavanje Novi Grada, što je potvrdila i Skupština Kantona Sarajevo.
“Zaposleni će imati bolje uslove rada, a naravno i svi korisnici biroa će imati bolje uslove i bolji pristup, te više posvećene pažnje što će naravno proizvesti bolje rezultate kroz programe rada Službe, Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva”, rekla je ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović.
David Kramer, predstavnik Vlade Švicarske, prilikom otvaranja Biroa Vogošća još jednom je istakao da njegova zemlja želi pomoći smanjenju stope nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo i da je najbolji način da to uradi primjena alata i iskustva koje postoje u njegovoj domovini.
Otvaranju Biroa za zapošljavanja Vogošća prisustvovali su i predstavnici Općine Vogošća, Helena Lončar, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, te Ranko Markuš, predstavnik Projekta zapošljavanja mladih (YEP).