Smanjena proizvodnja struje, uglja i lignita u Federaciji BiH

0
345
U decembru 2021. povećana proizvodnja električne energije, a smanjen iskop uglja, lignita i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u novembru 2020. godine iznosila je 801 GWh (termoelektrane 538 GWh, a hidroelektrane 263 GWh), a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 816 GWh (HE 457, a TE 359 GWh), što je pad za 1,8 posto.
Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u novembru 2020. godine iznosila je 353.998 tona, dok je u istom mjesecu 2019. godine proizvodnja iznosila 404.025 tona, što je manje za 12,4 posto.
Proizvodnja lignita u FBiH u novembru iznosila je 152.691 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 181.579 tona, što je manje za 15,9 posto.
Proizvodnja koksa u novembru 2020. godine iznosila je 70.223 tona, a u istom mjesecu 2019. godine iznosila je 70.093 tona, što je blagi rast od 0,2 posto.