Socijalne naknade u Kantonu Sarajevo biće povećane

0
484
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak o povećanju visine socijalnih naknada u ovom kantonu.
Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Jasna Agić je potvrdila da će odmah poduzeti sve radnje za povećanje osnovice za obračun materijalnih i drugih davanja, po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom KS, čime će sva socijalna davanja biti uvećana.
Pozvala je sve poslodavce na području Kantona da se pridržavaju preporuka koje je donijela Vlada FBiH 16. marta ove godine a koje se tiču reorganizacije radnog vremena i radnih procesa a sve s ciljem prevencije i sprečavanja širenja pandemije koronavirusa.
Agić je ukazala i na preporuku datu poslodavcima da omoguće svojim radnicima, koji su roditelji malodobne djece do 10 godina, odsustvo s posla i to jednom od roditelja u slučaju da oba roditelja rade za vrijeme trajanja obustave nastave u predškolskim ustanovama i školama KS, saopćeno je iz Vlade KS.