Softić: Nekvalitetni krediti kojih ima više od 11 posto i dalje opterećuju bilanse banaka u BiH

Strane direktne investicije u BiH su zastale na oko dva procenta BDP-a godišnje. Ovo je suviše malo da bi se podržala veća stopa rasta koja će smanjiti nezaposlenost i iseljavanje, rekao je guverner CBBiH Senad Softić u okviru današnje prezentacije Prve regionalne ekonomske perspektive MMF-a za Evropu

0
1468
Guverner Softić: Centralna banka BiH ostvarila najveću dobit u svojoj historiji

Na predstavljanju Izvještaja Međunarodnog monetarnog fonda pod nazivom ‘Regionalne ekonomskeperspektive za Evropu’ u Sarajevu, guverner Centralne banke BiH (CBBiH) dr Senad Softić je istakao da je ovo dobar trenutak za Evropu i Bosnu i Hercegovinu jer ekonomski rast postaje sve jači.
“U euro zoni, očekuje se da će rast ostati oko 2 posto u 2018. Inflacija, značajno pitanje za nas centralne bankare, se očekuje da će ostati stabilna u 2018. U Bosni i Hercegovini ekonomski rast je bio 3,1 posto u 2016. godini a očekujemo da će se oporavak nastaviti. Inflacija ostaje čvrsto vezana za trendove cijena u euro zoni i očekujemo da se cijene neće povećati za više od 1,5 posto u 2018. godini“, istakao je guverner Softić u okviru današnje prezentacije Prve regionalne ekonomske perspektive MMF-a za Evropu.
Guverner Softić je dodao da Centralna banka BiH nastavlja da održava monetarnu stabilnost striktnom implementacijom aranžmana currency board-a, kako je definisano zakonom.
Softić je izjavio da je veoma bitno za Bosnu Hercegovinu da se rast u Evropskoj uniji nastavi u srednjeročnom periodu te da je EU naš najvažniji trgovinski partner i strani investitor.
Naglasio je i da brojna bh. dijaspora šalje doznake u BiH koje iznose blizu 12 posto BDP-a godišnje.
“To su veoma jake ekonomske veze koje treba posmatrati zajedno sa našom dijasporom kao važan resurs za ekonomski razvoj zemlje. Međutim, oni koji definišu politike u Evropi, i takođe ovdje u BiH, treba da iskoriste oporavak radi implementacije ambicioznih ekonomskih mjera i strukturalnih reformi“, rekao je guverner Softić.
Guverner CBBiH je kazao da se vlasti u BiH trebaju fokusirati na tri velike oblasti.
“Prvo, moramo popraviti strukturu budžeta na svim nivoima vlasti. Generane vlade BiH su na putu da dostignu kombinovani ukupni fiskalni suficit drugu godinu uzastopno. Međutim, mora doći do preusmjeravanja potrošnje prema infrastrukturi, što će pomoći u sustizanju evropskih standarda i poboljšanju povezanosti i konkurentnosti naše privrede“, kazao je Softić.
Dalje, rekao je guverner Softić, moramo nastaviti jačati jedinstveni finansijski sistem BiH. Dodao je da je naš bankarski sistem jak i stabilan, da ima dovoljno likvidnosti i kapitala.
“Napredak je napravljen od 2015. godine, uspostavljanjem nove bankarske regulative, koja bh. bankarski sistem približava evropskim standardima. Ipak, ostalo je još puno posla da se uradi za rešavanje problema iz prošle finansijske krize. Sa više od 11 odsto od ukupnih kredita, nekvalitetni krediti nastavljaju da opterećuju bilanse banaka. S tim u vezi, usvajanje nove regulative o stečaju na entitetskom nivou i razjašnjenje poreskog tretmana prodaje nekvalitetnih kredita će pomoći u rešavanju ovog problema u narednom periodu“, kazao je Softić.
Guverner CBBiH je kazao da bi takođe trebalo da udvostručimo napore za poboljšanje naših institucija i rješavanje nedostataka u upravljanju.
“Strane direktne investicije su zastale na oko dva procenta BDP-a godišnje. Ovo je suviše malo da bi se podržala veća stopa rasta koja će smanjiti nezaposlenost i iseljavanje. Poboljšanja u kvalitetu regulative, poštena i transparentna ‘pravila igre’ i transparentne i odgovorne institucije će pomoći da se privuće više stranih investicija. Stoga moramo poslati jasnu poruku o pozitivnim rezultatima naših reformi, povećati reputaciju Bosne i Hercegovine, poboljšati konkurentnost kako bismo povećali investicije i rast, a istovremeno ojačali jedinstveni ekonomski prostor kako bi konačno popločali put ka našoj evropskoj budućnosti“rekao je guverner CBBiH Senad Softić.

Decressin: Potrebno smanjenje fiskalnih deficita

Zamjenik direktora MMF-a za Evropu Jorg Decressin izjavio je nakon prezentacije da je neophodno provođenje strukturalnih reformi koje će osigurati poticaj daljnjem rastu. Takođe, potrebno je izgraditi dovoljno fiskalnog prostora za manevrisanje i smanjenje fiskalnih deficita.
Decressin je ukratko prokomentirao program koji BiH u ovom trenutku ima sa MMF-om.
“Naš program, odnosno ono što mi želimo vidjeti u programu sa BiH jeste jači rast. Sa novim akcizama moguće je da se oslobodi velika količina finansiranja koja je neophodna za izgradnju infrastrukture”, izjavio je Decressin, dodajući da izgradnja infrastrukture može doprinijeti većem broju radnih mjesta, prihoda za ljude i boljem sveukuponom ekonomskom rastu u BiH.