Softić: Potencijalni rast kamatnih stopa neće zakočiti ekonomski razvoj BiH

0
1338
Sesija guvernera: Dimitar Bogov, Boštjan Jazbec, Fehmi Mehmeti, Senad Softić, Boris Vujčić i Radoje Žugić

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić učestvovao je u radu 6. susreta guvernera centralnih banaka regije i lidera finansijskog sektora održanom danas u Rovinju (Hrvatska). Na tom skupu guvernera centralnih banaka, pored Softića, učestvovali su i Dimitar Bogov (Makedonija), Boštjan Jazbec (Slovenija), Fehmi Mehmeti (Kosovo), Boris Vujčić (Hrvatska) i Radoje Žugić (Crna Gora).
Ovaj skup, koji se održava u organizaciji poslovnog magazina ‘Lider’ i Hrvatske narodne banke (HNB), ove godine u fokusu ima raspravu o temi izazova koji se nalaze pred ekonomijama zemalja regiona u svjetlu normalizacije monetarne politike u eurozoni, kao i rješavanja akumuliranih nekvalitetnih kredita (NPL).
Obrađujući temu mogućih efekata normalizacije monetarne politike, diskusija guvernera regiona pokušala je dati odgovore na pitanje u kojoj će mjeri očekivano zaoštravanje globalnih finansijskih uslova uticati na makroekonomske performanse tržišta u razvoju, posebno gledajući iz ugla fiskalne efikasnosti i finansijske stabilnosti. Svjesni činjenice da potencijalni rast kamatnih stopa sa sobom može nositi usporenje kreditne i ekonomske aktivnosti, te mogući porast NPL-ova, cilj je bio da se vidi u kojoj su mjeri domaća preduzeća i potrošači izloženi kamatnom riziku i koje im mjere eventualno stoje na raspolaganju.
“CBBiH, zbog aranžmana valutnog odbora, ne može uticati na visinu kamatnih stopa u zemlji. Od makroprudencijalnih mjera na raspolaganju joj je samo obavezna rezerva. Kontinuirano pratimo i analiziramo potencijalne efekte monetarne politike vodećih ekonomija svijeta. U ovisnosti o vrsti rizika, rizika likvidnosti u bankarskom sektoru ili rizika od nekontrolisanog prekograničnog odliva strane efektive, CBBiH će po potrebi koristiti instrument obavezne rezerve u svim njegovim segmentima“, rekao je guverner Softić.
On je dodao da ukoliko prije ili kasnije dođe do rasta kamatnih stopa to ne bi trebalo predstavljati značajnu kočnicu ekonomskog razvoja, saopćeno je iz Centralne banke BiH.
“Male i otvorene ekonomije, kao što je BiH, prvenstveno se trebaju fokusirati na strukturne reforme, povećanje efikasnosti privrede, učiniti je izvozno konkurentnom i otpornom na vanjske šokove“, rekao je guverner Softić.