Softić: Region treba slijediti globalne trendove, ipak fokus je EU i eurozona

0
947
Guverner Softić je bio govornik na panelu o globalnim ekonomskim i finansijskim izgledima

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić učestvuje u radu 41. sastanka Kluba guvernera regije Centralne Azije, Crnog mora i Balkana, koji se održava u Istanbulu 24. i 25. 3. 2019. godine.
Guverner Softić je bio govornik u prvom panelu, koji je posvećen temi globalnih ekonomskih i finansijskih izgleda, gdje se fokusirao na region Balkana i njegove perspektive. Uz ključnu poruku da region treba paziti na globalne tokove, ali da fokus mora biti EU i kretanja u eurozoni, guverner se posebno osvrnuo na teme eurizacije, provođenja reformi i izgradnje otpornijih finansijskih sistema.
Pojašnjavajući pitanje fokusiranja na EU, guverner Softić je istakaoda je EU glavni trgovački partner većini zemalja u regionu te da će cijeli region osjetiti ukoliko dođe do usporavanja ključnih privreda u Evropi. Nadalje, cijeli region je jako vezan za euro, bilo kroz uvođenje eura kao zakonskog sredstva plaćanja bilo kroz monetarnu politiku (valutni odbor i sl.). Uz to, bankarski sektor u većini zemalja regiona je u vlasništvu međunarodnih bankarskih grupacija čije su centrale u zemljama EU.
“Četvrti razlog je taj što su sve zemlje regiona ili članice EU, ili zemlje kandidati, ili, poput BiH, zemlje potencijalni kandidati. Tako se u cijelom regionu već primjenjuju pravila EU ili se radi na njihovom uvođenju“, naglasio je dr. Softić.
Guverner je, takođe, istakao da je teško predvidjeti ekonomske krize, te da svaka država, sama za sebe, ne može puno uticati na vanjsko okruženje, ali da se ipak puno toga može uraditi na unutrašnjem planu te dodao da je ključ za uspjeh kontinuiran rad na provođenju reformi i jačanju sistema u vremenu kad je situacija stabilna.
Guverner Softić je naveo da je potrebno razmatrati ne samo sistemsku stabilnost u našim državama, nego i u susjednim. Pored toga, neophodno je da se centralne banke kontinuirano pripremaju za krizu, te razrađuju moguće scenarije i načine postupanja. Dodao je i da je potrebno obratiti posebnu pažnju na finansijske novitete (FINTECH) i njihove rizike.
Pored sesije na kojoj je izlagao guverner Softić, 41. sastanak Kluba guvernera je razmatrao pitanja rukovođenja cetralnim bankama, te komuniciranja centralnih banaka sa ciljem efikasnijeg provođenja monetarne politike.
Klub guvernera regiona Centralne Azije, Crnog mora i Balkana okuplja guvernere i druge visoke zvaničnike iz svijeta monetarne politike i finansija da bi razmijenili mišljenja o aktuelnim temama i daljem unapređenju međusobne saradnje.