Softverske kompanije u stalnoj potrazi za stručnjacima

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom 2015. godine u BiH je poslovalo skoro 400 malih, srednjih i velikih softverskih kompanija u kojima je zaposleno 3.700 stručnjaka. Prosječna plata zaposlenih u softverskoj industriji je 50% viša od prosječne plate u BiH

0
1549
Oko 60-70 posto uposlenih u softverskoj industriji čine mlađi kadrovi

Softverska industrija je djelatnost za kojom postoji najveća potražnja na svjetskom tržištu i koja ima trend dugoročnog kontinuiranog rasta, a u proteklih deset godina zanimanje softver inženjera nalazi među top tri na Forbes-ovoj listi najtraženijih zanimanja.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, tokom 2015. godine u BiH je poslovalo skoro 400 malih, srednjih i velikih softverskih kompanija u kojima je zaposleno 3.700 stručnjaka. Posebno je značajna činjenica da 60-70 posto uposlenih u ovom sektoru čine mlađi kadrovi, do 35 godina starosti.
“Prosječna plata zaposlenih u softverskoj industriji je 50% viša od prosječne plate u BiH. Tehnologija svakodnevno napreduje pa zaposleni u softverskoj industriji konstantno imaju priliku i mogućnost učenja novih tehnologija”, izjavio je Armin Talić, izvršni direktor udruženja Bit Alijansa.
U softverskim kompanijama koje su članice Bit Alijanse, konkursi za popunjavanje radnih mjesta skoro uvijek su otvoreni. Iz Alijanse navode da, uprkos svim benefitima koje nudi karijera u softverskoj industriji, kontradiktornost na koju nailaze analizirajući bh. tržište rada je činjenica da u ovoj potentnoj oblasti nedostaje kvalificiranog kadra.
“Kapaciteti softverske industrije u kontekstu zapošljavanja novih kadrova su gotovo neograničeni, jer dugoročno imamo osigurana tržišta. Potencijal sektora je evidentan, ali je za dalji razvoj softverske industrije u BiH potrebno napraviti sistemske promjene i prilagođavanje obrazovnog sistema”, dodao je Talić.