Solarne i vjetroelektrane u BiH imaju samo 2,1% udjela u proizvodnji struje

0
253
U ukupnoj proizvodnji električne energije udio HE je 27,6%, TE 68,8%, a VE 3,6%

Bruto proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u augustu 2021. godini iznosi 1.288 GWh što je manje za 2,4 posto u odnosu na isti period prošle godine kada je proizvedeno 1.320 GWh električne energije.
U ukupnoj bruto proizvodnji u augustu ove godine hidroelektrane su učestvovale sa 29,2% (proizvedeno 376 GWh), termoelektrane sa 68,7% (885 GWh), a solarne i vjetroelektrane sa 2,1% (28 GWh), podaci su Agencije za statistiku BiH.