Sparkasse Bank kreditnom linijom EBRD-a plasirala 18 miliona eura u MSP u BiH

0
810
Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank (u sredini) učesnik panela na EBRD konferenciji u Sarajevu

Tokom prvog dana EBRD godišnje konferencije učesnici su adresirali temu perspektiva malih i srednjih preduzeća za rast i konkurentnost ovog sektora na Zapadnom Balkanu. Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank dd BiH učestvovao je u radu panela ‘Pružanje podrške malim i srednjim preduzećima za ekonomski rast Zapadnog Balkana’, kojim je predsjedavao Claudio Viezzoli, generalni direktor EBRD Odjela za finansiranje i razvoj MSP.
Tokom panela, razgovaralo se o izazovima konkurentnosti te trenutnim inicijativama u regiji koje nadopunjuju napore vlade da se podrži rast malih i srednjih preduzeća. Bilo je govora i o mogućnostima finansiranja dostupnim u zemljama Zapadnog Balkana, u okviru Sredstava za razvoj privrede i inovacija Svjetske banke (EDIF), koji finansira EU, za poboljšanje pristupa finansijama za MSE u regiji.
“Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) je svakako jedan od najvećih izazova i predstavlja ključni cilj u pružanju podrške razvoju lokalne ekonomije. Vodeći se tim, Sparkasse Bank BiH je još 2011. godine potpisala prvi ugovor sa EBRD o otvaranju posebne kreditne linije namijenjene razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH. Do sada smo u okviru tri kreditne linije, plasirali ukupno 18 miliona eura u ovaj sektor, kroz 50 projekata, a što je rezultiralo sa gotovo 160 novih radnih mjesta“, izjavio je Amir Softić, član Uprave Sparkasse Bank.
Softić se posebno osvrnuo na konkretna iskustva komercijalnih banaka u ovoj vrsti finansiranja preduzeća te uspješno realiziranim projektima Sparkasse Bank. Napomenuo je da ovaj sektor i dalje treba pomoć ne samo bankarskog sektora, nego i regulatornog, koji mora prepoznati važnost malih i srednjih preduzeća u privredi Zapadnog Balkana, naročito Bosne i Hercegovine.
Ovogodišnja konferencija Evropske banke za obnovu i razvoj će za fokus imati način povezivanja regionalnih privreda radi jačeg rasta i uticaja na regiju Zapadnog Balkana, ali i šire.
Ovaj skup će također biti platforma za diskusiju na visokom nivou o temama u rasponu od jačanja malih i srednjih preduzeća, do efekta migracije na tržištima rada te načinima povezivanja lokalnih i regionalnih privreda na globalnom nivou.