Sparkasse Banka predstavila program podrške turističkom sektoru

0
162
Podrška Sparkasse Banke turističkom sektoru BiH, u partnerstvu sa USAID Turizam i Advantage Austria

Sparkasse Banka u partnerstvu sa projektom USAID Turizam i Advantage Austria pokrenula je program promocije bh. turističkih potencijala i podrške ovom sektoru.
Osim kreditnog modela Sparkasse Banke prilagođenog potrebama ove industrije, u okviru programa će se organizirati roadshow i susreti domaćih i austrijskih turističkih agencija s ciljem prezentacije atraktivnih turističkih destinacija, uspostavljanja saradnje i konačno, stimulacije priliva turista u Bosnu i Hercegovinu.
“Sparkasse Banka je strateški opredjeljena da daje ciljanu potporu onim sektorima i industrijama koji imaju potencijal da generišu održiv razvoj i samostalnost ekonomije BiH. To je u prvoj liniji sektor srednjih i malih preduzeća, a ako govorimo o industrijama, naši programi podrške su usmjereni na poljoprivredu i turizam. Radimo to kroz naš osnovni bankarski posao prateći kompanije iz ovih industrija sa posebno dizajniranim kreditnim linijama i modelima, a sa ovim programom želimo ići i korak dalje – aktivno promovirati specifične turističke bh. destinacije te konkretno i ciljano doprinijeti umrežavanju i uspostavljanju saradnje između turističkih ponuđača dvije zemlje”, izjavio je Igor Jokić, član Uprave Sparkasse banke.
Dio programa potpore turističkim preduzećima je poseban model finansiranja Sparkasse banke sa otplatnim modelima koji prate sezonalnu dinamiku njihovog poslovanja, a dostupni su im revolving krediti, dugoročni krediti za obrtna sredstva te dugoročni investicijski kredit. Dodatni benefit koje kompanije mogu ostvariti je tehnička asistencija partnera USAID Turizam, a koja se ogleda u konsultantskim uslugama s ciljem unapređenja poslovanja te usklađivanja sa evropskim turističkim standardima.
Osim same kreditne ponude, u partnerstvu banke, projekta USAID Turizam i Advantage Austria – ispostave Austrijske privredne komore u BiH, u septembru 2023. godine će se organizirati susreti austrijskih i domaćih turističkih agencija i ponuđača pod nazivom ‘Meet BiH’, s ciljem poticanja konkretnih poslovnih veza koje mogu rezultirati povećanjem priliva turista u BiH.
Susretima će prethoditi organizacija petodnevnog roadshow-a za predstavnike austrijskih turističkih agencija, a kako bi upoznali atraktivne domaće lokacije širom BiH koje mogu prezentirati i nuditi njihovim klijentima.
“Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo ostvarili ovo partnerstvo sa Sparkasse Bankom i ispostavom Austrijske privredne komore u BiH Advantage Austria, kojim ćemo osnažiti brend destinacije Bosne i Hercegovini u Austriji, jednom od prioritetnih turističkih tržišta naše zemlje. Nizom zajedničkih aktivnosti radit ćemo na povećanju broja dolazaka i potrošnje, te produženju boravka austrijskih posjetilaca u BiH. Rast potražnje za turističkim uslugama i proizvodima u BiH će pak dovesti do potrebe za dodatnim investicijama u sektoru turizma, a koji Sparkasse Banka može pratiti posebnim kreditnim modelom prilagođenim njegovim potrebama. Ovo sveobuhvatno partnerstvo može biti model za dugoročan i održiv razvoj turizma u BiH, što i jeste osnovni cilj projekta USAID Turizam”, rekao je Feđa Begović, direktor projekta USAID Turizam.