Sparkasse krediti za energetsku efikasnost, poticajni bonus 20%

0
735
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Sparkasse Bank dd BiH nastavlja sa posebnom ponudom kredita za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava, kojom se može ostvariti poticajni bonus do 20%, uz maksimalan rok otplate 20 godina i fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 4,99%.
Sparkasse Bank sa namjenskim kreditom za energetsku efikasnost želi podržati domaćinstva u projektima poput ugradnje novih prozora i vrata na stambenoj jedinici, izgradnja krova ili termalne fasade, kupovina peći na pelet ili rasvjetnih uređaja koji štede električnu energiju. Ova linija kredita za fizička lica se plasira u okviru Programa finansiranja zelene ekonomije (GEFF), koji je obezbijedila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), a usmjerena je na poboljšanje energetske efikasnosti domaćinstava.
Maksimalan iznos kredita bez hipoteke je 60.000 KM, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu 4,99%, efektivnu kamatu 5,44%, i bez naknade za obradu kredita. Maksimalan poticajni bonus je 20% od iznosa investicije koji se jednokratno isplaćuje na tekući račun korisnika kredita. Na primjeru investicije za ugradnju novih prozora u iznosu od 3.000 KM, bespovratni gotovinski bonus bi iznosio 450 KM. Sredstva koja se vraćaju kroz finansijski podsticaj nemaju unaprijed definisanu namjenu i mogu se koristiti za ostale potrebe domaćinstva, a ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti donosi dvostruku uštedu – posebno povoljne uslove kreditiranja i trajno manju potrošnju energije.
Apliciranje za ovu liniju kredita je jednostavno, gdje je osim standradne kreditne dokumentacije, potrebno predočiti predračun za proizvod koji ispunjava tehnološke ‘zelene’ kriterije. Spisak takvih proizvoda se može pronaći na stranici: http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/
Mjere energetske efikasnosti za cilj imaju smanjiti potrošnju i izdatke za električne i toplotne energije u domaćinstvima, te povećati kvalitet života ljudi. Kako su najveći troškovi energije vezani za grijanje i konzumaciju tople vode, tako su ulaganja u načine i mjere uštede energije najviše vezani uz taj dio potrošnje, a isplate se brzo, i nakon njihove otplate ostaju trajne uštede. U konačnici, krediti za energetsku efikasnost potičući kupovinu proizvoda i uređaja s efikasnim korištenjem energije, doprinose dugotrajnoj zaštiti okoliša.