Spoljnotrgovinski deficit BiH lani smanjen za 20,4%, na 6,37 milijardi KM

Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom BiH ima sa Austrijom (147%) i Slovenijom (113%)

0
687
U 2020. godini smanjen izvoz i uvoz, ali i trgovinski deficit u BiH

Analiza spoljnotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koju je danas usvojilo Vijeće ministara, pokazuje da je ukupna robna razmjena BiH iznosila 27,4 milijarde KM i smanjena je za 11,6% u odnosu na prethodnu godinu.
U prošloj godini zabilježen je pad izvoza za 8,5%, ali i pad uvoza za 13,4%, što je uticalo na rast stope pokrivenosti uvoza izvozom za 3,3%.
Vrijednost izvezene robe bila je 10,52 milijarde KM, a vrijednost uvezene robe iznosila je 16,89 milijardi KM, te je zabilježen spoljnotrgovinski deficit od 6,37 milijardi KM. Praktično je zabilježen pad trgovinskog deficita za 20,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Evropska unija je i dalje glavni spoljnotrgovinski partner BiH, i u ukupnom obimu robne razmjene EU učestvuje sa 65,3%, zatim slijede zemlje potpisnice sporazuma CEFTA 2006, koje učestvuju sa 14%, dok udio ostalih zemalja iznosi 20,7%.
Bosna i Hercegovina je u 2020. godini najviše izvozila u: Njemačku (1,63 milijarde KM), Hrvatsku (1,36 milijardi KM), Srbiju (1,15 milijardi KM), Italiju (1,02 milijarde KM), Austriju (1,01 milijardu KM), Sloveniju (954,08 miliona KM), Tursku (314,25 miliona KM), te Crnu Goru (293,1 miliona KM).
Istovremeno smo najviše uvozili iz: Njemačke (2,07 milijardi KM), Italije (1,95 milijardi KM), Srbije (1,90 milijardi KM), Hrvatske (1,52 milijarde KM), Kine (1,36 milijardi KM), Turske (896,73 miliona KM), Slovenije (840,87 miliona KM), te iz Austrije (682,57 miliona KM).
Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo sa Austrijom (147%), Slovenijom (113%), Hrvatskom (89%), Njemačkom (78,6%), Francuskom (78%), Srbijom (61%), te sa Italijom (52%). Pored ovih zemalja, značajan trgovinski partner BiH je Kina, međutim pokrivenost uvoza izvozom sa tom zemljom je mala i iznosi 1,9%.