Spoljnotrgovinski deficit BiH u januaru smanjen za 100 miliona KM

0
440
BiH: Pokrivenost uvoza izvozom u prvih sedam mjeseci 2023. je iznosila 63 posto

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2021. godine u BiH.
Navedeno je da je početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, kako u zdravstvenom tako i u ekonomskom smislu u potpunosti obilježila globalna pandemija virusa korona koja je uticala na pad privrednih aktivnosti.
Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS) za januar 2021. godine, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje sa registrovanom stopom od -0,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Pad proizvodnje je zabilježen u okviru prerađivačke industrije za 1,5% i sektora rudarstva od -16,7%, dok je u sektoru za proizvodnju električne energije zabilježeno povećanje proizvodnje od 8,6%.
Tokom prvog mjeseca ove godine u BiH je ukupno prikupljeno oko 1,1 milijarda KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6%. U strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreskih uprava sa oko 52%.
Takođe, u januaru 2021. godine je registrovan spoljnotrgovinski robni deficit od 284 miliona KM i smanjen je za oko 100 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Prosječna penzija u BiH iznosila je oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4% u odnosu na januar 2020. godine, što je rezultat uvećanja penzija u oba entiteta tokom 2020. godine, ali i uvećanja penzija u januaru 2021. godine u Republici Srpskoj.
Ukupna novčana masa na kraju januara iznosila je 28,4 milijarde KM, što je povećanje za 7,8%.
Nastavljen je rast depozita u BiH, pa je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1%, a više od polovine su depoziti stanovništva sa iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2% u januaru ove godine u odnosu na isti period prethodne godine.