Spoljnotrgovinski deficit RS u 2020. iznosio 1,08 milijardi KM

0
631
Pokrivenost uvoza izvozom u januaru 2023. godine iznosila 97,8%

U periodu januar – decembar 2020. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 7 milijardi i 860,06 miliona KM.
Od toga se na izvoz odnosilo 3 milijarde i 387,40 miliona KM, a na uvoz 4 milijarde i 472,66 miliona KM. Izvoz je u 2020. godini smanjen za 6,2% u odnosu na 2019. godinu, dok je uvoz smanjen za 6,5%.
Spoljnotrgovinski deficit RS u 2020. godini iznosio je 1 milijardu i 85,26 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,7% i najviši je do sada. Time je nastavljen trend rekordne pokrivenosti uvoza izvozom šestu godinu u nizu, saopštio je Zavod za statistiku RS.
U pogledu geografske distribucije robne razmjene RS sa inostranstvom u periodu januar-decembar 2020. godine, najviše se izvozilo u Hrvatsku u vrijednosti od 482 miliona KM, odnosno 14,2% i u Italiju od 469 miliona KM, odnosno 13,9% od ukupnog ostvarenog izvoza. U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije u vrijednosti od 846 miliona KM, odnosno 18,9% te iz Italije u vrijednosti od 633 miliona KM, odnosno 14,1% od ukupnog uvoza.
Posmatrano po grupama proizvoda, u 2020. godini najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 250 miliona KM, što iznosi 7,4% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju lijekovi, sa ukupnom vrijednošću od 204 miliona KM, što iznosi 4,6% od ukupnog uvoza.

Izvoz u decembru porastao za 13,6%

U decembru 2020. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 306 miliona KM, što je za 13,6% više nego u decembru 2019. godine, te uvoz u vrijednosti od 412 miliona KM, što je za 4,9% više nego u decembru 2019. godine, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 74,3%.