Spoljnotrgovinski deficit RS u januaru 49,79 miliona KM

0
462
Pokrivenost uvoza izvozom iz RS u januaru ove godine bila 80,1 posto

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u januaru 2020. godine iznosio je 551,38 miliona KM, od čega se na izvoz odnosilo oko 250,80 miliona KM, a na uvoz 300,58 miliona KM.
Spoljnotrgovinski deficit RS u januaru 2020. godine iznosio je oko 49,79 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 83,4 posto.
Izvoz je u januaru 2020. godine smanjen za 7 posto u odnosu na januar 2019. godine, dok je uvoz povećan za 1,1 posto.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, najveći iznos robne razmjene u januaru 2020. bio je sa Italijom u iznosu od 83,92 miliona KM, zatim Srbijom 79,74 miliona KM te Njemačkom 57,99 miliona KM…
U pogledu geografske distribucije robne razmjene RS sa inostranstvom, u januaru 2020. najviše se izvozilo u Hrvatsku u vrijednosti od 41 milion KM, odnosno 16,5% i Italiju u iznosu od 37 miliona KM (14,7% od ukupnog izvoza).
U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije u vrijednosti od 50 miliona KM (16,5%) te Italije u vrijednosti od 47 miliona KM (15,6%).
Posmatrano po grupama proizvoda u januaru 2020. najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 25 miliona KM, što iznosi 9,9% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna ulja i ulja od bitumenskih minerala, sa ukupnom vrijednošću od 20 miliona KM, što je 6,5% od ukupnog uvoza.