Spoljnotrgovinski deficit RS u prvih pet mjeseci 557,5 miliona KM

0
193
Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-septembar 2023. je iznosila 60,9 posto

U periodu januaru – maj 2023. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 5 milijardi i 13,5 miliona KM, od čega se na izvoz odnosilo 2 milijarde i 228 miliona KM, a na uvoz 2 milijarde i 785,5 miliona KM.
Spoljnotrgovinski deficit RS u prvih pet mjeseci 2023. godine iznosio je oko 557,5 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 80 posto.
Izvoz je u periodu januar – maj 2023. godine smanjen za 0,9% u odnosu na isti period 2022. godine, dok je uvoz smanjen za 0,1%.
U prvih pet mjeseci 2023. najviše se iz RS izvozilo u Srbiju i to u vrijednosti od 333 miliona KM (15%) i Hrvatsku 321 milion KM (14,4%). U istom periodu, najviše se uvozilo iz Srbije i to u vrijednosti od 437 miliona KM (15,7%) i Italije u vrijednosti od 429 miliona KM (15,4%).
Najveće učešće u izvozu ostvaruje električna energija sa 282 miliona KM što je 12,6% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu u RS ostvaruju naftna i ulja dobijena od bitumenoznih minerala sa ukupnom vrijednošću od 177 miliona KM što iznosi 6,4% od ukupnog uvoza.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, samo u maju 2023. ostvaren je izvoz u vrijednosti od 435 miliona KM, što je za 12% manje nego u maju 2022. godine, te uvoz u vrijednosti od 604 miliona KM, što je za 0,7% više nego u maju 2022. godine, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 72,1%.