Spoljnotrgovinski deficit RS za 11 mjeseci 1,05 milijardi KM

0
470
FBiH u decembru 2020. izvezla robe u vrijednosti od 627,2 miliona KM, a uvezla robe vrijedn epreko milijardu KM

U periodu januar – novembar 2019. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 7.699.262.000 KM, od čega se na izvoz odnosilo 3.324.316.000 KM, a na uvoz 4.374.946.000 KM.
Spoljnotrgovinski deficit za 11 mjeseci 2019. godine iznosio je 1.050.629.000 KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 76 posto.
Izvoz je u periodu januar – novembar 2019. smanjen za 3,8% u odnosu na isti period 2018. godine, dok je uvoz smanjen za 9,5%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Od zemalja sa najvećim učešćem u obimu robne razmjene sa RS u periodu januar-novembar 2019. na prvom mjestu je Srbija sa 1.261.013.000 KM (izvoz 449.318.000 KM a uvoz 811.695.000 KM), zatim Italija sa 1.182.309.000 KM (izvoz 530.326.000 KM, a uvoz 651.984.000 KM) i Njemačka sa 715.424.000 KM (izvoz 305.616.000 KM, a uvoz 409.808.000 KM)…