Sporazum o finansiranju prekogranične saradnje BiH i Srbije do 2027. vrijedan 16,2 miliona eura

0
419
Održana redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije za period 2021. – 2027. godina između Evropske unije i Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije.
Zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora BiH da Prijedlog sporazuma, s Osnovama za zaključivanje, dostavi Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.
Sporazumom se utvrđuje finansiranje prekograničnog programa aktivnosti saradnje BiH i Srbije do 2027. godine, ukupne vrijednosti 16.223.529,42 eura, od čega se očekuje maksimalan doprinos EU-a u iznosu od 14 miliona eura.
Za implementaciju ovog programa kontribuciju u vezi s pojedinačnim projektima u iznosu od 2.223.529,42 eura snosit će krajnji korisnici projekata, pretežno s nižih nivoa vlasti, a u slučaju da se kao korisnik granta pojavi neka od institucija BiH, sredstva domaćeg sufinansiranja bit će planirana u budžetu institucija BiH.
Program prekogranične saradnje ima za cilj unapređenje dobrosusjedskih odnosa, njegovanje integracije u EU i promoviranje društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative, dajući doprinos jačanju međusobne saradnje i unapređenju sigurnosti.

Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka), te će ga dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.
Ugovor o finansiranju potpisan je 1. juna 2023. godine u Sarajevu, 24. maja 2023. godine u Banjoj Luci i 14. juna 2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.
Cilj projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Fakulteta medicine i zdravstvene njege Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvaća Medicinski fakultet i Centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta 1.400 studenata.
Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.
Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na Republiku Srpsku.
Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 milijuna eura, od čega je kredit EIB-a 75 miliona eura, a domaća kontribucija i drugi izvori finansiranja iznose 30,783 miliona eura. Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja januara 2029. godine.

Investicijski grant za projekte vodoopskrbe

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog Odluke o ratifikaciji Sporazuma o investicijskom grantu za potporu Projektu vodoopskrbe i sanitacije u BiH u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) II. između BiH i Evropske investicijske banke, koju će Ministarstvo vanjskih poslova BiH dostaviti Predsjedništvu BiH u proceduru ratifikacije.
Sporazum o investicijskom grantu, u iznosu od šest miliona eura, za potporu Projektu vodoopskrbe i sanitacije u BiH potpisan je 22.5.2023. godine u Sarajevu i 15.6.2023. godine u Luxembourgu, na engleskom jeziku.
Projekt je dio programa obnove sektora vodoopskrbe koji se sastoji od niza općinskih ulaganja s ciljem osiguravanja usluga vodoopskrbe i kanalizacije u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Komponente projekta koje finansira EIB sukladno ovom sporazumom uključuju Prozor-Ramu, Široki Brijeg, Mostar, Gračanicu, Tešanj, Gornji Vakuf-Uskoplje u FBiH i Prijedor, Gacko, Šipovo, Brod, Foču, Čelinac, Sokolac i Bileću u RS-u. Projekt za FBiH bit će proveden u periodu od 2022. do 2024. godine, a za RS od 2022. do 2023. godine.
Ukupna vrijednost projekta za FBiH je procijenjena na 121,3 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 60 miliona eura, domaća kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 40,3 miliona eura, IPA 2008. 2,9 miliona eura, IPA 2009. 10,8 miliona eura, VBIF sredstva Evropske komisije za Općinu Jajce 1,5 miliona eura, grant sredstva SIDA-e 2,9 miliona eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 miliona eura.
Ukupna vrijednost projekta za RS je procijenjena na 100 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 50 miliona eura, kontribucija entiteta ili krajnjih korisnika 30,9 miliona eura, IPA 2010. 12,4 miliona eura, grant sredstva SIDA-e 3,2 miliona eura, VBIF sredstva Evropske komisije za Grad Zvornik 0,6 miliona eura, te sredstva iz investicijskog granta IPA 2018. 2,9 miliona eura.

Odobrena nabavka vozila i specijalne opreme za OSA-u

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta ‘Nabava službenih specijaliziranih vozila za potrebe Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine’ za period od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od šest miliona KM.
Finansijska sredstva namijenjena su za kupovinu 100 putničkih motornih vozila i dva kombi vozila. Ovaj projekt bit će finansiran iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, i to sa po 2,5 miliona KM u 2024. i 2025. godini te s milion KM u 2026. godini.
Takođe, Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o odobravanju projekta nabave i nadogradnja specijalne opreme za potrebe OSA-e BiH za period od 2024. do 2026. godine, u ukupnom iznosu od 18 miliona KM.
Sredstva su namijenjena za nabavu elektroničkih sistema za prikupljanje podataka i nadogradnju sistema za nadzor telekomunikacija i interneta.
Višegodišnji projekt bit će finansiran iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, i to s po šest miliona KM tokom tri godine provedbe.