Sporazum sa EU o finansiranju godišnjeg akcionog plana

0
520
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 73.662.000 eura, od čega Evropska komisija učestvuje sa 73 miliona eura.
Preostalih 662.000 eura odnosi se na sufinansiranje projekata iz područja kontrole bolesti životinja, a sredstva će biti osigurana iz budžeta korisničkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH.
Projekti predviđeni za finansiranje odnose se na oblasti migracija, upravljanja granicom i protivminskog djelovanja, izbornog procesa, instrumenta za podršku procesu EU integracija, regionalnog razvoja, energije, transporta, ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije Kovida-19, razvoja privatnog sektora u BiH, kao i kontrole bolesti životinja.
Sporazum o finansiranju godišnjeg akcionog programa za BiH za 2021. godinu prvi je sporazum o finansiranju nakon stupanja na snagu Okvirnog sporazuma.