Srbija: Javni dug pao na 56,2% BDP-a u novembru 2018.

0
874
Srbija: Javni dug 51,1 odsto BDP-a na kraju aprila

Javni dug Srbije smanjen je u novembru u odnosu na oktobar 2018. godine za 181 milion eura, na 24,11 milijardi eura.
Javni dug je u novembru činio je 56,2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) zemlje, što je pad u odnosu na oktobarski nivo od 56,7 procenata, prema danas objavljenim podacima Ministarstva finansija.
Kada je riječ o valutnoj strukturi javnog duga, na kraju novembra 2018. godine 38,6 posto su činile obaveze u eurima, 29,1 procenat u dolarima, a 25,2 posto u dinarima, prenosi Tanjug.
Najniži udio javnog duga Srbije u BDP-u zabilježen je 2008. godine, kada je sa nominalnim iznosom od 8,78 milijardi eura učestvovao u BDP-u sa 28,3 posto, dok je najveći udio od 201,2 procenta BDP-a registrovan 2000. godine.