Srbija: Neto dobit banaka u prvom kvartalu 17,6 milijardi dinara

0
950
NBS dogovorila sa bankama da u narednih godinu dana ne povećavaju cijenu usluga

Ukupan neto dobitak prije oporezivanja svih 29 banaka u Srbiji za prva tri mjeseca 2018. godine iznosio je 17,6 milijardi dinara, što je približno kao i godinu ranije.
Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da su 24 banke ostvarile dobit, dok je pet banaka poslovalo s gubitkom.
Na blagi pad neto dobiti u prvom kvartalu 2018. u odnosu na isti period lani, u najvećoj mjeri uticalo je smanjenje poslovnih prihoda (za 2,1 milijarde dinara), usljed jednokratnih prihoda ostvarenih u prvom tromjesečju 2017. po osnovu promjene vlasničke strukture pojedinih banaka, navodi NBS.
Neto kreditni gubici su na kraju prvog kvartala 2018. iznosili 0,5 milijardi dinara, što je 45% ostvarenih neto kreditnih gubitaka u istom tromjesečju lani.
Dodatno, banke su zabilježile neto prihod po osnovu rezervisanja za kreditno-rizične vanbilansne pozicije u iznosu od 300 miliona dinara, što je skoro dvostruko više nego u istom periodu 2017.
Na kraju prvog tromjesečja 2018. ostvaren je neto dobit po osnovu kamata od 30,9 milijardi dinara, što je za 1,3% više u odnosu na isti period lani.
Ukupna neto bilansna aktiva bankarskog sektora Srbije na kraju marta 2018. godine iznosila je 3.386,6 milijardi dinara i porasla je za 17,2 milijardi dinara u odnosu na kraj 2017.
Ukupan bilansni kapital je 673 milijarde dinara, što je za 0,9% više nego na kraju prošle godine.
Problematični krediti na kraju prvog kvartala 2018. iznosili su 192,9 milijardi dinara.
NBS navodi da je na kraju marta 2018. prosječna vrijednost pokazatelja adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sektora Srbije iznosila 22,71%.
U bankama u Srbiji na kraju prvog kvartala ove godine bilo je 23.095 zaposlenih, ili 40 više nego na kraju 2017. godine.