Stambeno zbrinjavanje oko 2.000 raseljenih i povratnika u BiH

0
434
Cilj projekta je obnova i izgradnja stambenih jedinica za povratnike i raseljene

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Prijedlog sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora.
Radi se o šestom potprojektu za BiH u okviru Regionalnog stambenog programa, za koji je Skupština donatora u junu 2018. odobrila grant u vrijednosti 14,8 miliona eura.
Cilj potprojekta je osiguravanje 615 stambenih jedinica za oko 2.000 osoba za povratak i reintegraciju. Potprojekt se sastoji od dvije komponente: obnova/izgradnja 235 porodičnih kuća i izgradnja 380 stanova u stambenim zgradama za izbjeglice, raseljene osobe i povratnike u BiH.