Standard and Poor’s: Kreditni rejting BiH ostaje isti, pad BDP-a za 6%

Analitičari S&P-a predviđaju da će neto opšti dug vlade Bosne i Hercegovine do kraja 2020. iznositi 31% BDP-a, što ostavlja prostor za manevar na fiskalnoj strani

0
799
S&P revidirao izglede o dugoročnom kreditnom rejtingu BiH, sa stabilnih na pozitivne

Međunarodna rejting agencija Standard and Poor’s (S&P) potvrdila je ‘B’ kreditni rejting Bosne i Hercegovine, sa stabilnim izgledima.
U izvještaju ove rejting agencije za Bosnu i Hercegovinu, navodi se da će globalna pandemija Covid -19 uticati na ekonomiju BiH. Analitičari predviđaju da će realni BDP biti smanjen za 6% u 2020. godini, te da može doći do pogoršanja fiskalnog i platnog bilansa.
Ipak, predviđa se da će neto opšti dug vlade Bosne i Hercegovine do kraja 2020. iznositi 31% BDP-a, što ostavlja prostor za manevar na fiskalnoj strani, saopćeno je iz Centralne banke BiH.
Obrazlažući stabilne izglede kreditnog rejtinga, analitičari ističu da stabilni izgledi balansiraju rizike povezane s efektima Covid-19 na bosanskohercegovačku ekonomiju i na fiskalne i vanjske vrijednosti tokom sljedećih dvanaest mjeseci s uzlaznim potencijalom koji dolazi iz provedbe strukturnih reformi i iz očekivanja snažnijeg ekonomskog rasta nakon 2020. godine
Prema navodima analitičara S&P, kreditni rejting BiH može biti povećan ukoliko dođe do unapređenja na polju domaće politike, sa manje konfrontacija i više konsenzusa, koja bi bila više orijentisana na promociju ekonomskog rasta i strukturnih reformi. Također, kreditni rejting može biti povećan u slučaju ostvarenja snažnijeg ekonomskog rasta nakon 2020. godine.
S druge strane, do smanjenja kreditnog rejtinga može doći ukoliko ekonomski i budžetski troškovi pandemije budu veći nego što se trenutno predviđa i ako, u hipotetičkom scenariju, stabilnost domaćeg finansijskog sistema znatno oslabi u slučaju dugotrajnog pogoršanja kvaliteta aktive i trajne konverzije depozita u devize.
Podsjetimo, prošle sedmice agencija Moody’s potvrdila je B3 kreditni rejting Bosne i Hercegovine, sa sastabilnim izgledima, iako nam za 2020. predviđaju pad BDP-a za 5,5 posto.

Vezani tekst: Moody’s potvrdio kreditni rejting BiH